Okružnica Predsednika Novog sindikata zdravstva Srbije 09.01.2015.

– Predsednicima sindikalnih organizacija NSZ
– Predsednicima teritorijalnih organizacija NSZ
– Članstvu NSZ

Predmet: Okružnica Predsednika Novog sindikata zdravstva Srbije 09.01.2015.god.

Poštovane koleginice i kolege, dragi sindikalni saborci i prijatelji,

postalo je neizdrživo.
Uveren sam da ovo nije samo moja percepcija stvarnosti i moje izdvojeno mišljenje.
Takođe ne smatram da sam rekao ništa preterano pametno.
Dovoljno je pogledati oko sebe. Doduše, nije mi poznato koliko nas gleda, a koliko ne vidi? Koliko ćuti, gura prsti u uši, stavlja flaster preko usana? Verovatno, jedan broj nas, koleginice i kolege, namerno sebe podvrgava samohipnozi, prihvatanjem stvarnosti baš onakvom kakva nije.

Kao grana zdravstvene delatnosti, bez obzira kojoj profesionalnoj grupaciji pripadamo, svi smo oštećeni i dovedeni u neizdrživu socijalno-ekonomsku, egzistencijalnu i profesionalnu situaciju merama koje je donela aktuelna Vlada RS, uz diktat Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke.

Kao prvo, smanjili su nam zarade znatno više od 10%.
Plate su nominalno smanjene 10%, onima koji su toliko „imućni“ da zarađuju više od 25 000 dinara neto. Međutim, bukvalnom primenom Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, zarade su stvarno smanjene znatno više, umanjenjem su obuhvaćeni i oni koji imaju zarade ispod 25 000 dinara. Realno možemo govoriti o kumulativnom umanjenju zarada u zdravstvu u iznosu od 15% do 20%. Posebno napominjemo da postoji zakonski osnov u Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama, koji daje mogućnost poslodavcu da iz sopstvenih prihoda poveća zarade zaposlenima, ili barem održi zarade na sadašnjem nivou, npr. onima koji su socijalno najugroženiji. Dakle, svi smo oštećeni „merama ekonomske politike“ znatno više od 10% i to osećamo.

Kao drugo, suštinsko umanjenje zarada nas tek očekuje.
To će biti ostvareno kroz zakonodavni projekat koji ima nekakav radni naziv „Zakon o platnim razredima“. Radi se o zakonu koji treba da uredi zarade zaposlenih u javnim službama. Očekuje se njegovo brzo donošenje, „javna rasprava“ je bila veoma konspirativna i gluva, a ovaj zakon će se verovatno usvojiti neke subote ili nedelje u kasnim ponoćnim časovima, zatim će ga bunovni Predsednik Republike potpisati u osvit zore, da bi već ranim jutrom mogao da stupi na snagu. Na osnovu onoga što smo do sada saznali o ovom zakonskom projektu, a to smo i objavili na veb sajtu i fejsbuk profilu Novog sindikata zdravstva Srbije, više od dve trećine od ukupnog broja zaposlenih u zdravstvenoj delatnosti biće „gurnuti“ u najniže platne grupe i razrede i survani u još veću socijalnu bedu od ove u kojoj sada živimo.

Kao treće, radimo u očajnim uslovima.
Srednjevekovni „hošpitalji“ su svetao primer organizacije i efikasnosti kao i kadrovske popunjenosti u odnosu na neke referentne i akreditovane zdravstvene ustanove u Srbiji danas. NEMA KO DA RADI! Nedostaju nam ključni specijalistički kadrovi, medicinske sestre i zdravstveni tehničari, spremači i servirke, tehničko osoblje na održavanju vitalnih sistema za funkcionisanje ustanova, dakle nedostaju nam oni koji na grbini vuku posao, a smanjili su im plate za 20%. Ali, zato je zdravstvo Srbije prebogato kliničkim ispitivačima lekova – vivisektori i eksponenti farmaceutskog kapitala, politički postavljenih kadrova u zdravstvu od nivoa glavne sestre odeljenja pa naviše, menadžera nasilnika i savetnika sa jakim pesnicama, načelnika nepostojećih odeljenja, kako medicinskih tako i nemedicinskih službi, uhlebljenih aparatčika koji ne rade ništa i parazitiraju.

Kao četvrto, nemamo s’čim da radimo, a ni da se zaštitimo na radu.
Da li je ovo uopšte potrebno obrazlagati? Hajde samo nešto da kažemo… Nemamo ono čime se leči, ali su bolnice prepune svega onoga od čega postaju bolesni čak i oni koji rade u njima. Imamo prazne balone, mehurove od sapunice tipa „procedure puta leka“, „komisije za interne revizije i kontrole“, „odbore za bezbednost i zdravlje na radu“, „posebna radna tela za suzbijanje intrahospitalnih infekcija“, „savetodavce za zaštitu od mobinga“, „zaštitnike prava osiguranika – pacijenata“….a sve ovo lažno i nestvarno, kao u nekom filmu „crnog talasa“

Kao peto, u zdravstvu ima mnogo mazohizma i sadizma.
Mnogo više mazohizma. Desetine hiljada zaposlenih u zdravstvu pristaje da bude žrtva, da se nad njima iživljava, da ih vređaju, ponižavaju i zlostavljaju poluljudi i odljudi na kojekakvim „funkcijama“. I drhte zaposleni u zdravstvu, poniženi i ojađeni, drhte od straha i nemoći pred silnicima, „tigrovima od papira“, mezimcima i ljubimcima. A ZBOG ČEGA?
Ako smo ljudi, profesionalci, roditelji i vaspitači, koleginice i kolege, ako nam je ostala mrva ljudkosti i zrnce dostojanstva, pokažimo ga više, pobogu!

NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA SRBIJE SE NE POVLAČI! Mi ostajemo na liniji, na poslednjoj liniji odbrane posle koje više neće biti povratka i zato moramo izdržati. Moramo izdržati i zbog onih koji ne žele da se predaju i zbog onih koji su odavno digli ruke od sebe.
Problem je mobilizacija, koleginice i kolege. Sve je slabiji odziv kada vas pozivamo iz akcije u akciju. Možemo da shvatimo bojkot tzv. sindikalnih akcija kada vas u „sindikalnu borbu“ pozovu „proslavljeni i dični“ reprezentativni sindikati. Njima više ne verujete jer znate da su oni pod kontrolom poslodavca i Ministarstva zdravlja, da su u „dilu“ sa rukovodstvima zdravstvenih ustanova i najgorim šljamom koji se okupio u zdravstvenoj delatnosti. Oni su grdilo svog lica davno pokazali. Ali zašto se ne odazivate na akcije Novog sindikata zdravstva Srbije? Mi smo od svog osnivanja progonjeni, maltretirani, kažnjavani, zabranjivani, zbog toga što smo se iskreno sindikalno borili za dobrobit zaposlenih u zdravstvu i napredak zdravstvenog sistema kao celine. Ako su nas kažnjavali svi režimi, ali baš svi, zašto nas kažnjavaju zaposleni u zdravstvu, naše koleginice i kolege zbog kojih smo rizikovali previše toga – ovo kažemo bez ikakve patetike?!

Do kraja januara 2015.godine biće održana sednica Predsedništva Novog sindikata zdravstva Srbije, a zatim i koordinacioni sastanak predsednika svih sindikalnih organizacija koje čine NSZ. Kao i uvek do sada, pažljivo ćemo saslušati glas i mišljenje svog članstava. Uveren sam da ćemo zauzeti ispravne stavove, kao što smo i do sad činili, a svakako ćemo odrediti realan i adekvatan akcioni program. To će biti program borbe za dobrobit svih nas, zaposlenih u zdravstvu. Tu borbu ne može dobiti SAMO rukovodstvo ovog Sindikata. Tu borbu možemo dobiti svi mi zajedno, svi zaposleni u zdravstvu.

Kada se dogovorimo,kada se oglasimo i pozovemo, odazovi se.

U Beogradu 09.01.2015.god.

Za Novi sindikat zdravstva Srbije
Živorad Mrkić s.r., predsednik

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima