Okruznica (14.05.2012.)

– Predsednicima sindikalnih organizacija NSZ
– Predsednicima teritorijalnih organizacija NSZ
– Članstvu

Predmet: Okružnica Predsednika Novog sindikata zdravstva Srbije od 14.05.2012.god.

Poštovane Koleginice i Kolege,

polazeći od činjenice da je Novi sindikat zdravstva Srbije održao štrajk upozorenja 25. aprila 2012.god., kao i da je učestvovao u ovogodišnjem Prvomajskom protestu, neophodno je da sagledamo određene efekte ovih sindikalnih aktivnosti.

Kao prvo, potrebno je izraziti pohvalu našem članstvu i sindikalnim organizacijama koje su uzele učešće u štrajku upozorenja NSZ dana 25. aprila. t.g., pogotovo ako se ima u vidu da je bilo i primera organizovanja protestnih skupova kod poslodavaca, od kojih su neki održani po kiši i neprijatnim vremenskim uslovima. Takođe, pohvaljujemo sindikalne organizacije koje su – i pored kratkog roka za organizovanje štrajka upozorenja – uspešno izvele štrajk upozorenja i skrenule potrebnu pažnju medija, kako na nacionalnom nivou (aktivnosti našeg Sindikata bile su propraćene u ”udarnim” terminima dnevnika svih televizija sa nacionalnom frekvencijom !), tako i na lokalnom nivou.

Svima vam je poznato da je učešće u štrajku upozorenja bila obaveza za sve sindikalne i teritorijalne organizacije Novog sindikata zdravstva Srbije, u skladu sa Statutom našeg Sindikata.

Neki od nadležnih državnih organa su reagovali na naš štrajk upozorenja:

– Iz Kabineta Predsednika Vlade RS Mirka Cvetkovića našem Sindikatu je upućen dopis br. 07-00-00511/2012-01 od 27. aprila 2012. godine. Ovim dopisom smo obavešteni da su naši štrajkački zahtevi prosleđeni na dalje rešavanje i nadležnost Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu rada i socijalne politike i Ministarstvu finansija.
– Direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova RS Dejan Kostić uputio je našem Sindikatu Rešenje o pokretanju postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom štrajka br. 116-02-49/2012. od 30. aprila 2012. godine. U tom smislu određen je i miritelj, koji će koordinisati postupkom mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u vezi štrajka.

Zanimljivo je da od resornog ministra Prof.dr Zorana Stankovića nismo, do sada, dobili nikakav dopis ili odgovor …

Imajući u vidu ozbiljnost situacije u zdravstvenoj delatnosti, najavljenu primenu ”Uredbe o korektivnom koeficijentu”, kao i više puta ponovljenu izjavu državnih organa da imaju nameru da ”… ostvare ključne uštede u javnom sektoru …”, smatramo da celokupna struktura našeg Sindikata, a pogotovo sindikalno članstvo, treba da ostane u punoj pripravnosti i spremnosti za sindikalne akcije koje nam, po svemu sudeći, predstoje.

Sindikalni pozdrav, sa solidarnošću !

U Beogradu, 14.05.2012.god. Živorad Mrkić s.r.
Predsednik Novog sindikata zdravstva Srbije

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima