ODLUKU O STUPANJU U JEDNODNEVNI GRANSKI ŠTRAJK

– Predsedniku Vlade RS
gos. Aleksandru Vučiću
– Ministarstvu zdravlja RS
Dr Zlatiboru Lončaru
– Skupštinskom odboru za zdravlje i porodicu
Dr Slavici Đukić Dejanović

Na osnovu čl.2.,3.,4. i 11. Zakona o štrajku („Sl.list SRJ br.29/96; „Sl.glasnik RS“ br.101/2005, 103/2012) i Odluke Predsedništva Novog sindikata zdravstva Srbije koja je doneta na sednici održanoj 24.10.2014.god., Predsedništvo Novog sindikata zdravstva Srbije donosi

ODLUKU O STUPANJU U JEDNODNEVNI GRANSKI ŠTRAJK

1. Zahtevi zaposlenih, učesnika u štrajku su:

  • 1) Izuzimanje zaposlenih u zdravstvenoj delatnosti od umanjenja zarada od 10%, imajući u vidu ogroman društveni značaj zdravstvene delatnosti i trenutni socijalni, materijalni i profesionalni položaj zaposlenih u zdravstvu;
  • 2) Hitno otpočinjanje pregovora za zaključenje Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvenu delatnost u RS;
  • 3) Poštovanje važećih odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS ( sa proširenim dejstvom);

2. Jednodnevni granski štrajk zaposlenih u zdravstvenoj delatnosti RS održaće se 05.11.2014.god. sa početkom u 06:00 čas. a završetkom u 24:00 čas;

3. Jednodnevni granski štrajk se organizuje u ustanovama koje se bave zdravstvenom zaštitom na celoj teritoriji RS, ispoljavaće se prekidom rada zaposlenih uz poštovanje minimuma procesa rada, a okupljanje zaposlenih će se odvijati u zdravstvenim ustanovama u kojima se štrajkuje;

4. Štrajkački odbor čine: Živorad Mrkić, predsednik Štrajkačkog odbora; Goran Lutovac, potpredsednik Štrajkačkog odbora;članovi Štrajkačkog odbora: Srđan Nedeljković, Miroslav Cvetković, dr Jovica Stojanović, dr Dragica Jankov Vidačić, Snežana Vuković, Veselinka Kijanović, Gordana Đorđević, Jadranka Milosavljević i Zoran Janković.

U Beogradu, 24.10.2014.g. Živorad Mrkić s.r., predsednik NSZ

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima