ОДЛУКУ О ОДРЖАВАЊУ СИНДИКАЛНИХ СУСРЕТА НСЗ СРБИЈЕ ЗА 2014

На основу статутарних овлашћења, Председништво НСЗ на 11. редовној седници, одржаној дана 18.09.2014.год. доноси

ОДЛУКУ О ОДРЖАВАЊУ СИНДИКАЛНИХ СУСРЕТА НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ ЗА 2014.год.

Председништво НСЗ доноси одлуку да се организују синдикални сусрети Новог синдиката здравства Србије за 2014.год.у хотелу „НЕДА ЗАМИД“ на Руднику.
Термин одржавања синдикалних сусрета је од среде, 29.10.2014.год.(почетна услуга вечера) до суботе 01.11.2014.год.(завршна услуга ручак).

у Београду, 18.09.2014.г. Живорад Мркић,с.р.
Председник Новог синдиката здравства Србије

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима