Odluka o stupanju u štrajk upozorenja

Na osnovu čl. 2., čl. 3. st. 1. i čl. 4. Zakona o štrajku, u skladu sa čl. 21. st. 2. tč. 15. Statuta Novog sindikata Kliničkog centra Srbije, Predsedništvo NS KCS na 137. sednici održanoj dana 09. 05. 2013. god. donosi

ODLUKU O STUPANJU U ŠTRAJK UPOZORENJA

 1. Predsedništvo Novog sindikata Kliničkog centra Srbije donosi Odluku o stupanju u štrajk upozorenja kod poslodavca, u Kliničkom centru Srbije, ul. Pasterova br. 2, Beograd;
 2. Zahtevi zaposlenih su:
  – Prijem u radni odnos na neodređeno vreme (stalni radni odnos) zaposlenih u Kliničkom centru Srbije koji su u radnom odnosu na određeno vreme, a ispunjavaju zakonske uslove za prijem u radni odnos na neodređeno vreme;- Hitna kadrovska popuna u Kliničkom centru Srbije, u skladu sa pravnim aktima koji uređuju broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, kao i u skladu sa standardima i normativima, poštujući dužinu trajanja radnog odnosa u Kliničkom centru Srbije;

  – Ponovno uvođenje stimulacije od 10% svim zaposlenima u Kliničkom centru Srbije;

  – Redovna isplata uvećanja zarade za dežurstva, prekovremeni rad, pripravnost i rad u dane državnog praznika;

  – Uređenje radnih mesta i radnog okruženja, kao i redovna nabavka sredstava za ličnu zaštitu na radu, u skladu sa propisima koji uređuju bezbednost i zdravlje na radu;

  – Nabavka i redovna distribucija neophodnih sredstava za rad, lekova i dijagnostičkih sredstava, sanitetskog i potrošnog materijala;

  – Zahtev da se sistematizacije u Kliničkom centru Srbije donose na zakonit način, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, podzakonskim aktima, Statutom Kliničkog centra Srbije i opštim aktima KCS, uz pribavljanje mišljenja Sindikata;

  – Hitna izrada Akta o proceni rizika u Kliničkom centru Srbije, uz angažovanje pravnih lica ovlašćenih za procenu i merenje rizika;

  – Raskidanje nepotrebnih i štetnih ugovora o delu kao i raskidanje ugovora nepotrebno radno angažovanim u KCS preko zadruga za zapošljavanje;

  – Zahtevamo da se Uprava Kliničkog centra Srbije i svi njeni predstavnici, u toku rada u Kliničkom centru Srbije, strogo pridržavaju zakona, podzakonskih akata i važećih kolektivnih ugovora;

  – Sprečavanje pojava sukoba interesa, zloupotrebe službenog položaja, kao i smenu pomoćnika direktora Kliničkog centra Srbije za zdravstveno-saradničke i nemedicinske poslove, direktora Službe za pravne poslove KCS i člana Nadzornog odbora KCS Jovana Atanasijevića, zbog očiglednog sukoba interesa i zloupotrebe službenog položaja;

  – Podnošenje jasnog analitičkog izveštaja o stanju slobodnih finansijskih sredstava iz sopstvenih prihoda (dinarski i devizni deo) od 5. novembra 2012. god. do danas;

  – Stavljanje na raspolaganje dodatnih 4 miliona dinara radi omogućavanja redovne isplate pozajmica zaposlenima u Kliničkom centru Srbije koje dodeljuje Klinički centar Srbije kao poslodavac;

  – Preispitati kadrovska rešenja na rukovodećim kadrovskim mestima, u smislu adekvatne školske spreme i kompetentnosti angažovanih kadrova;

  – Ukoliko Uprava Kliničkog centra Srbije donese odluku da se prijem zaposlenih u radni odnos (bilo da se radi o produženju postojećih ugovora na određeno vreme ili prijem novozaposlenih osoba u Kliničkom centru Srbije) vrši u skladu sa čl. 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, zahtevamo da reprezentativni sindikati u KCS-u imaju pravo učešća i davanja mišljenja prilikom donošenja odluke direktora KCS-a o prijemu kandidata u radni odnos;

  – Ponovno uspostavljanje kvalitetnog socijalnog dijaloga u Kliničkom centru Srbije.

 3. Vreme početka štrajka upozorenja je sreda, 15. 05. 2013. god. sa početkom u 12,00 časova. Štrajk upozorenja će trajati do 13,00 časova, u skladu sa Zakonom;
 4. Mesto okupljanja zaposlenih – učesnika u štrajku upozorenja je na platou ispred upravne zgrade Kliničkog centra Srbije, ul. Pasterova br. 2 Beograd, uz okupljanje u organizovanom kretanju protestne kolone krugom Kliničkog centra Srbije;
 5. Zaposlene – učesnike u štrajku upozorenja predstavlja i njihove interese zastupa Štrajkački odbor Novog sindikata KCS u sastavu: Mirjana Baucal, predsednik ŠO, Zoran Janković, potpredsednik ŠO i članovi ŠO Jovan Kulić, Marko Pešović, Negomir Trmčić, Ružica Tepša, Slavko Kulić, Rajko Brakočević, Veselinka Kijanović, Ljiljana Stamenković, Srđan Nedeljković, Gordana Đorđević i Nebojša Ćurković.

U Beogradu, 10. 05. 2013. god.

Živorad Mrkić
Predsednik Novog sindikata KCS

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *