Obaveštenje o učešću NSZ Srbije na protestu 01.05.2011.

– Predsednicima sindikalnih organizacija NSZ
– Predsednicima teritorijalnih organizacija NSZ

Predmet: Obaveštenje o učešću Novog sindikata zdravstva Srbije na Prvomajskom protestu 2011.god.

Poštovane Koleginice i Kolege,
obaveštavamo Vas da je Predsedništvo NSZ donelo odluku da Novi sindikat zdravstva Srbije, zajedno sa drugim sindikatima sa kojima imamo blisku saradnju, učestvuje na Prvomajskom protestu 2011.god. Prenosimo Vam odluku Predsedništva u celini:

Predsedništvo Novog sindikata zdravstva Srbije na 13. sednici putem telefonskih konsultacija u skladu sa Poslovnikom o radu Predsedništva NSZ održanoj dana 19.04.2011.g. u skladu sa čl.32. st.1. tč.17. Statuta NSZ donosi

ODLUKU O UČEŠĆU U PRVOMAJSKOM PROTESTU

  1. Novi sindikat zdravstva Srbije će uzeti učešće u Prvomajskom protestu zajedno sa drugim sindikatima koji su izrazili želju za zajedničko učešće.
  2. Protest će se održati u nedelju, 1.maja 2011.g. sa početkom u 12 čas. i sa početnim mestom okupljanja na Trgu Dimitrija Tucovića u Beogradu.
  3. Sve sindikalne organizacije NSZ su dužne da na adekvatan način učestvuju u ovoj protestnoj aktivnosti.
  4. Predsedništvo NSZ u skladu sa čl.32. st.2. delegira nadležnost Predsedniku NSZ da imenuje Organizacioni odbor protesta.

Napominjemo da se na ovom protestu očekuje učešće nekoliko sindikata sa kojima NSZ ima razvijene odnose bliske saradnje: Policijski sindikat Srbije, Ujedinjeni sindikati „Sloga“, a moguće je učešće i drugih sindikalnih organizacija.

U skladu sa odlukom Predsedništva NSZ očekujem od sindikalnih organizacija da ispune svoju statutarnu obavezu i učestvuju, na primeren način, u Prvomajskom protestu.

Sindikalni pozdrav, sa solidarnošću!

U Beogradu, 20.04.2011.g. Živorad Mrkić
Predsednik NSZ

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima