OBAVEŠTENJE O PREDLOGU TABELE KOEFICIJENATA, PLATNIH GRUPA I RAZREDA

PAŽNJA!! DODATNO OBAVEŠTENJE U VEZI NOVIH KOEFICIJENATA!

POŠTOVANE SINDIKALNE KOLEGINICE I KOLEGE,

NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA VAM PROSLEDJUJE RADNU VERZIJU TABELE RAZVRSTAVANJA PO PLATNIM GRUPAMA I RAZREDIMA, KOJA JE PREDLOŽENA OD STRANE MINISTARSTVA ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU I MINISTARSTVA ZDRAVLJA, A KOJA SE TREBA PRIMENJIVATI NA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI, U SKLADU SA ZAKONOM O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA.

PREDLAGAČI NISU NAJBOLJE RAZJASNILI ZNAČENJE NAVEDENE TABELE , TE ĆEMO POKUŠATI UZ IZVESNO NAGAĐANJE DA VAM PRENESEMO NEKO NAŠE SHVATANJE. TO ZNAČI DA OVU NAŠU INFORMACIJU NE SMATRATE ZA KONAČNU, JER SE RADI O PREDLOGU, A RAZJAŠNJENJA U VEZI NJE SU NEJASNA.

U KOLONI “PRORAČUNATI KOEF.MIN.” NAVODNO SU PREDSTAVLJENI NAŠI TRENUTNI KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN ZARADA, PA PO TOJ METODICI DIREKTOR KCS IMA MINIMALNI KOEFICIJENT 4,79 A SPREMAČ U PROSTORIJAMA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE 1,22 (1,45).

PAŽNJA! KAO ŠTO VIDITE “PRERAČUNATI KOEFICIJENTI I PREDLOŽENI KOEFICIJENTI” SU PRIKAZANI U ZNATNO MANJIM IZNOSIMA OD POSTOJEĆIH KOEFICIJENATA IZ UREDBE, JER PREMA NAŠIM SAZNANJIMA TREBA NAVODNO DA DODJE DO ZNATNOG UVEĆANJA OSNOVICE ZA OBRAČUN ZARADE (PRIMENOM ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA I ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU), PA ZBOG ZNAČAJNOG UVEĆANJA OSNOVICE DOLAZI DO PADA NOMINALNOG IZNOSA KOEFICIJENTA. PREMA NEKIM POTPUNO NEPOTVRĐENIM NAVODIMA NOVA OSNOVICA ZA OBRAČUN ZARADE TREBA DA IZNOSI 17.400.00 DINARA, ALI VAS MOLIMO DA OVO PRIMITE SA KRAJNJOM REZERVOM, JER OVA SAZNANJA NISU PROVERENA.

U KOLONI “PREDLOŽENI KOEFICIJENT”, NAVODNO SE NALAZI BUDUĆI KOEFICIJENT PO KOME ĆE SE OBRAČUNAVATI ZARADE I VIDIMO DA ZA DIREKTORA KCS IZNOSI 8,01 A ZA SPREMAČICU 1.42 (1.45).

SVIMA PADA U OČI DA NEDOSTAJE U OVIM TABELAMA NAJVEĆI DEO GRUPACIJE ADMINISTRATIVNIH I TEHNIČKIH RADNIKA, OSIM NEKOLIKO ZANIMANJA. NAVODNO ĆE KOEFICIJENTI NEMEDICINSKIH RADNIKA BITI UREĐENI POSEBNOM, TZV. “GENERIČKOM TABELOM”, KOJA ĆE BITI ISTOVETNA ZA SVE JAVNE SLUŽBE. OVO NAM DAJE PROSTOR ZA ODREĐENU ZABRINUTOST.

UZ PONOVLJENU NAPOMENU DA SE RADI O “PREDLOGU RADNE VERZIJE” , KAO I DA NADLEŽNI ORGANI NISU NAJBOLJE RAZJASNILI NOVU TABELU, MI VAM JE SVIMA ŠALJEMO NA UVID, JER SMATRAMO DA SE MOŽE SAGLEDATI BAREM GENERALNI NAČIN RAZMIŠLJANJA PREDLAGAČA. MOLIMO VAS DA OVU TABELU NE TUMAČITE KAO KONAČNI ILI POUZDANI DOKUMENT.

UKOLIKO IMATE PITANJA VEZANA ZA PREDLOG TABELE KOEFICIJENATA, PLATNIH GRUPA I RAZREDA, MOŽETE SE OBRATITIT KANCELARIJI NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA NA TEL. 011/3612 588 ILI NA OVAJ MAIL.

SINDIKALNI POZDRAV, SA SOLIDARNOŠĆU!

RRG ZA INFORMISANJE CENTRALNOG IZVRŠNOG ODBORA

 

TABELA
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Strana 8
Strana 9
Strana 10
Strana 11
Strana 12
Strana 13

 

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima