Obaveštenje o jubilarnim nagradama za 2011. i 2012.god.

Republički fond za zdravstveno osiguranje RS poslao je dopis svim filijalama Fonda dana 9. marta 2012.god. (br. 03 broj:121-548/12), kojim se naglašava da su Finansijskim planom RFZO za 2012.god. planirana sredstva za isplatu jubilarnih nagrada za ugovorene zaposlene koji su ovo pravo stekli u 2011. i 2012.god.

U tom smislu, od zdravstv…enih ustanova je zahtevano da dostave zbirne spiskove za sve zaposlene koji su pravo na jubilarnu nagradu stekli u 2011.god.
Za zaposlene koji ovo pravo ostvaruju u toku 2012.god., poslodavac je dužan da podatke dostavlja Fondu do 5-og u mesecu za mesec u kojem zaposleni ostvaruju pravo, pa se može izvući zaključak da će isplata jubilarnih nagrada za 2012.god. biti vršena na mesečnom nivou (?).
Međutim, u dopisu ne postoje jasno navedeni datumi otpočinjanja isplate, pa pozivamo zainteresovane članove da budemo u kontaktu i pratimo rešavanje ovog pitanja, jer rokovi koji su do sada ”obećavani” – nisu ispoštovani.

Novi sindikat zdravstva Srbije će uložiti sve potrebne napore (što je i do sada radio!) da jubilarne nagrade budu isplaćene u što kraćem, odnosno primerenijem roku.
Doduše, dinamika kojom RFZO traži dostavljanje podataka je dosta ubrzana, pa se može zaključiti da će do isplate stvarno i doći u relativno kratkom vremenu, što ne znači da ne treba nastaviti sa insistiranjem i zahtevima, pogotovo ako imamo u vidu dosadašnja iskustva, a ona su loša, loša …

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima