Obaveštenje o distribuciji testova kontinuirane medicinske edukacije koje je štampala Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije u svom ”Službenom glasilu” br. 12.

Poštovane  sindikalne koleginice i kolege,

u izrazito teškoj situaciji koju je izazvala pandemija zarazne bolesti COVID-19, moramo razmišljati kako da se olakša kontinuirana medicinska edukacija zdravstvenih radnika, kao i prikupljanje dovoljnog broja bodova za obnovu njihovih licenci.

Verovatno bi bilo najadekvatnije da se za 2020. godinu zdravstveni radnici u Republici Srbiji oslobode obaveze učešća u programima KME. Naime, zdravstveni radnici su u našoj zemlji ove godine imali jednu daleko ozbiljniju edukaciju i polagali su najvažnije ispite u svom životu –  boreći se predano, hrabro i nepokolebljivo protiv pandemije novog korona virusa, spasavajući živote naših pacijenata i štiteći zdravlje građana naše zemlje. Novi sindikat zdravstva Srbije će svakako predložiti nadležnima da postupe na pravi način. Međutim, tu postoje zakonski i mnogi drugi pozitivni propisi koji determinišu ovu problematiku, pa će biti potrebna zaista izraženo razumevanje nadležnih vlasti, da se ova problematika reši valjano.

Pošto je neizvestan razvoj situacije po ovom pitanju, rešili smo da damo svoj doprinos i pomognemo koleginicama i kolegama, zdravstvenim radnicima sa srednjom, višom ili visokom strukovnom zdravstvenom školom. Novi sindikat zdravstva Srbije je preuzeo obavezu da distribuira medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima određenu količinu ”Službenih glasila” br. 12 Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, u kome se nalaze testovi za sledeće akreditovane programe KME:

  1. PROTOKOLARNI POSTUPCI U ZBRINJAVANJU AKUTNO OTROVANE OSOBE, Autor: Specijalista strukovni medicinski tehničar Dragoslav Itov, Ev. br.: D-1-931/19, Odluka o akreditaciji programa KE br: 153-02-2167/2019-01 od 19.11.2019. g. (napomena: 5 bodova KME)

  1. MEDICINSKA SESTRA-EDUKATOR PACIJENATA KOJI BOLUJU OD DIJABETESA, Autori: VMS Elizabeta Petković, struk. MS Slavica Savkić, VMS Milena Jovanović, spec. struk. MT Dragoslav Itov, Ev. br.: D-1-956/19, Odluka o akreditaciji programa KE br: 153-02-2167/2019-01 od 19.11.2019. g. (napomena: 5 bodova KME)

Edukativni materijal za rešavanje testova nalazi se na veb-stranici Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.

Ukoliko postoje zainteresovane koleginice i kolege, zdravstveni radnici sa srednjom, višom ili visokom strukovnom školom, medicinske sestre i sve profesionalne grupe zdravstvenih tehničara, kontaktirajte odmah, a najkasnije do petka 09. oktobra 2020. godine, kancelariju Novog sindikata zdravstva Srbije, što možete uraditi telefonom: (011) 3612-588, ili na mejl: novisindikatzdravstva@gmail.com  Posebno napominjemo da je broj testova ograničen, te da nas u tom smislu kontaktirate što pre.

Dozvolite da posebno naglasimo da su navedeni testovi KME namenjeni svim zainteresovanim koleginicama i kolegama, bez obzira na sindikalnu ili bilo koju drugu pripadnost. U tom smislu, zamolili bi smo vas da ih svima koji pokažu interesovanje podelite.

Kolege iz sindikalnih organizacija iz Beograda mogu testove preuzeti neposredno u sindikalnoj kancelariji Novog sindikata zdravstva Srbije. Kolege iz svih drugih gradova će, prilikom kontakta sa kancelarijom NSZ, dogovoriti način na koji će im testovi KME biti prosleđeni.

Stranice sa tabelama sa odgovorima i podacima o zdravstvenim radnicima koji su radili test prikupite, a zatim ih zbirno dostavite kancelariji Novog sindikata zdravstva Srbije. Molimo vas da prilikom dostavljanja tabela sa odgovorima, dostavite i spiskove zdravstvenih radnika iz vaše ustanove, koji su navedene testove uradili. Tabele sa odgovorima nam možete dostavljati stalno, a najkasnije do 10. novembra 2020. godine. Po prispeću stranica/tabela sa odgovorima, Novi sindikat će ih sukcesivno prosleđivati Komori, čije je zaduženje kontrola testova i upis bodova članovima Komore.

Poštovane sindikalne koleginice i kolege, molimo vas da u vezi navedenih aktivnosti postupamo brzo i efikasno, da bi smo, u vremenskom periodu koji nam stoji na raspolaganju, na efikasan način pomogli zainteresovanim zdravstvenim radnicima da učestvuju u ovim specifičnim programima KME, te da dobiju potrebne bodove za obnovu licence.

Za sve neophodne informacije možete nas kontaktirati na mejl: novisindikatzdravstva@gmail.com ili na telefone: (011) 3612-588 (radnim danom od 08.00 do 14.00 časova) ili 064/13 57 083.

Sindikalni pozdrav, sa solidarnošću!

U  Beogradu, 01.10.2020.god.

za  Novi  sindikat  zdravstva  Srbije
Živorad  Mrkić s.r., predsednik

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima