NSZ SRBIJE UPUTIO SUGESTIJE MINISTRU ZDRAVLJA

NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA SRBIJE UPUTIO JE MINISTRU ZDRAVLJA SUGESTIJE I PREDLOGE U VEZI ZAKLJUČIVANJA NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE, KOJI TREBA DA STUPI NA SNAGU POČETKOM 2019.god.

PORED OSTALOG, IZNELI SMO I SLEDEĆE PREDLOGE I SUGESTIJE:

… U smislu navedenog, iznosimo Vam sledeće predloge, odnosno sugestije:

1. Skraćeno radno vreme za zaposlene koji rade na naročito teškim, napornim i za zdravlje štetnim poslovima, na kojima i pored primene odgovarajućih mera bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu postoje povećani rizici za zdravlje zaposlenog, smatramo da treba da bude sačuvano kao tekovina koja je usklađena sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. Posebno napominjemo da pravne norme u posebnim kolektivnim ugovorima za zdravstvenu delatnost koje uređuju skraćeno radno vreme u odnosu na izražene rizike za zdravlje zaposlenih u zdravstvu postoji još od 1999. godine. Mi smatramo da većina rizika koji su postojali 1999. god. perzistiraju i danas, a neki rizici su i uvećani zbog dejstva više uzroka: teška kadrovska situacija u zdravstvenoj delatnosti, nedovoljan broj zaposlenih, problemi sa bolničkom higijenom i intrahospitalnim infekcijama, zakonska zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, odlazak velikog broja stručnih medicinskih radnika u inostranstvo ili privatni zdravstveni sektor… U tom smislu smatramo da odredbe o skraćenom radnom vremenu iz čl. 37. i 38., kao i odredbe o produženom godišnjem odmoru iz čl. 49. st.1. tč.3. treba da budu sačuvane zbog njihove aktuelnosti i nesporne potrebe.

2. Predlažemo unošenje u PKU pravnih normi i jasnih odredbi o zaštiti zdravstvenih radnika od nasilja, kao i fizičke i psihičke agresije na radnom mestu. U proteklom periodu svedoci smo da je značajan broj zaposlenih u zdravstvu pretrpeo fizički napad ili psihičku agresiju na radnom mestu od strane neodgovornih ili agresivnih pacijenata ili njihovih pratilaca. Tragično je da su se neki od ovih napada okončali i ubistvom zdravstvenih radnika na radnom mestu. Verbalni i fizički napadi na radnom mestu su postali svakodnevnica u zdravstvenim ustanovama, a odgovor nadležnih – po našem mišljenju – je sasvim neadekvatan. Smatramo da bi se o ovoj ozbiljnoj problematici trebale utvrditi zaštitne mere, radnje i postupci, što je delom moguće regulisati i kroz PKU…

(Objavila Resorna radna grupa za informisanje NSZ,
kontakt: 064/13 57 083; tel./faks (011) 3612-588
e-pošta: novisindikatzdravstva@gmail.com)

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima