Kontinuirana medicinska edukacija

Na osnovu plana stručnog usavršavanja i akreditovanih stručnih sastanaka Novi sindikat zdravstva Srbije je prepoznao potrebu da svojim članovima omogući organizovanje kontinuirane medicinske edukacije.
Do sada je edukacija sprovedena u okviru stručnih sastanaka za sve zainteresovane zdravstvene radnike koji su organizovani u saradnji sa UMST KCS ” SESTRINSTVO”, ERC-BLS i ILS ( Immediate life support) u saradnji sa Resuscitacionim savetom Srbije i prisustvom na kongresima u organizaciji Udruženja kardiotorakalnih hirurga, UMST KCS ” SESTRINSTVO” i Simpozijumu Društva biohemičara Srbije.
Od maja meseca je edukaciju o trošku sindikata prošlo preko 350 članova NSZ koji su svojim učešćem unapredili svoje znanje i ostvarili određen broj bodova.
Ovu aktivnost ćemo u kontinuitetu nastaviti i u budućnosti, organizovanjem stručnih sastanaka jednom mesečno, po potrebi i češće, na obostrano zadovoljstvo organizatora i učesnika.

PLANIRANO:
22. decembar 2010. god. Stručni sastanci, akreditovani sa po 3 boda ( ukupno 6 bodova).
Mesto održavanja: Amfiteatar Urgentnog centra

TEME:
1. Radijacioni rizik kod zdravstvenih radnika izloženih jonizujućim zračenjem.
2. Podrška pacijentu obolelom od karcinoma pluća u terminalnoj fazi bolesti.

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima