KONKURS ZA PRIJEM 88 KANDIDATA U STALNI RADNI ODNOS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Klinički centar Srbije je objavio konkurs za prijem 88 kandidata u radni odnos na neodređeno vreme.

KONKURS JE OBJAVLJEN NA VEB-STRANICI KLINIČKOG CENTRA SRBIJE 22.01.2020.god. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 15 DANA od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje.

Konkurs je objavljen za sledeća radna mesta:

1. 18 LEKARA (doktori medicine ili specijalisti) za sledeće klinike: klinika za pulmologiju, hematologiju, ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, ednokrinologiju, infektivne bolesti, digestivnu hirurgiju, gastroenterologiju i hepatologiju, pejsmejker centar, služba za mikrobiologiju, centar za radiologiju, služba za planiranje i socijalnu medicinu, centar za anesteziologiju i reanimatologiju, centar za nuklearnu medicinu;

2. 20 MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA SA SSS za sledeće klinike: klinika za neurohirurgiju, digestivnu hirurgiju, ORL i MFH, urologiju, nefrologiju, hematologiju, ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, endokrinologiju, kardiologiju, vaskularnu hirurgiju, gastroenterologiju i hepatologiju, urgentni centar, centar za anesteziologiju i reanimatologiju;

3. 30 SPREMAČA – Služba za tehničke i druge poslove KCS;

4. 20 SERVIRKI – Služba za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane KCS.

Celokupan tekst konkursa i uslove za kandidate pogledajte na veb-stranici Kliničkog centra Srbije.

Kao što vidite, štrajk upozorenja u KCS od 24.12.2019.god. već daje prve rezultate, na osnovu Sporazuma o reševanju štrajkačkih zahteva (br. 324 od 13.01.2020.god.). Čestitamo svim učesnicima u štrajku Novog sindikata Kliničkog centra Srbije !

Novi sindikat KCS
(telefoni: 011/3612-588; 064/13 57 083; novisindikatkcs@gmail.com)

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima