KONFERENCIJU ZA MEDIJE NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE ZDRAVSTVO SRBIJE: KADROVSKA KLINIČKA SMRT

Javni zdravstveni sistem u Republici Srbiji se ubrzano urušava.

Doduše, biće novih sala za kateterizaciju. Izgradiće se ili renovirati nove operacione sale i sale za dnevnu hirurgiju…. i biće novih magnetnih rezonanci, PET skenera, angiografa, dopler – ultrazvučnih kabineta…biće i solidnih prostora za laparoskopsku hirurgiju, interventnu radiologiju i kardiologiju…biće novih zidova i zidina… biće novih tornjeva i fasada…biće, na žalost, i mnogo pacijenata na listama čekanja živih, a i onih koji tragično nisu dočekali dijagnostiku, terapiju, operaciju, intervenciju…

Jer neće imati ko da radi. Neće imati ko da nas leči, zbrinjava, neguje. Neće biti ljudi.

Već u ovom trenutku zdravstvenim ustanovama nedostaje osoblje od lekara specijalista, preko medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, do spremačica i servirki. Nema dovoljno inovativnih i savremenih lekova. Tenderske nabavke nam u bolnice unose lekove i medicinski materijal najlošijeg kvaliteta, kao i dezinfekciona sredstva koja ne uništavaju najnovije i najopasnije sojeve bolničkih mikroorganizama. Tako su zdravstvene ustanove u Srbiji postale prljavi i zapušteni „hošpitalji“, leglo zaraze i bolničkih infekcija, gde pacijenti dođu da se izleče od jedne bolesti a skončaju od sasvim druge, one koje su dobili u samoj bolnici.

Ono malo zdravstvenog osoblja što je ostalo u bolnicama pada s nogu od posla, potpuno je mentalno i psihički iscrpljeno zbog obima i količine posla koji treba da obave, a uz to trpe „presing“ i mobing od strane politički postavljenih direktora i načelnika.

Uz sve ove akutne probleme, koje plaćamo ljudskim životima, Ministarstvo zdravlja je rešilo da se bavi velikim građevinskim radovima, zidovima od metala i stakla i visokim tornjevima, potpuno prezirući činjenicu da u međuvremenu gubimo ljude, kako pacijente tako i zdravstveno osoblje.

Gotovo hiljadu lekara, među njima mnogo specijalista i subspecijalista godišnje napusti Srbiju. Oko 800 medicinskih sestara, iskusnih, osposobljenih za rad u intenzivnim negama, respiratornim centrima, hitnoj medicinskoj pomoći, instrumentarki, anestetičara, prekaljenih i osposobljenih, odlazi iz Srbije svake godine.

Sve ovo, kao i drugi teški i akutni problemi zdravstva Srbije biće teme konferencije za medije Novog sindikata zdravstva Srbije koja se održava u četvrtak, 09.02.2017.godine sa početkom u 12. časova u Medija centru, Terazije br.3, Beograd.

Živorad  Mrkić s.r.
predsednik  Novog  sindikata  zdravstva  Srbije

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima