KAPITACIJA?

Poslednje decenije rad zdravstvenih radnika u našoj zemlji podvrgnut je brojnim analizama, eksperimentima, data je ocena da do sada ništa nije valjalo i da pod hitno mora da se menja kao što se dešava i u okolnim državama Balkana.

Usledilo je pisanje brojnih procedura, uvođenje projekata, akreditacija i kapitacija , a kako je objašnjeno od strane Republičkog fonda za zdravstvo i našeg resornog ministarstva sve je u cilju poboljšanja efikasnosti , kvaliteta rada, a time i boljeg očuvanja zdravlja naših pacijenata.
Projekat pod imenom“Podrška primene kapitacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Srbiji“ čiji je nosilac Evropska unija tvrdi da je za ovo uložila 4,5 miliona evra , a od toga 2 miliona za informacioni zdravstveni sistem u celoj Srbiji.Navode da je za poslednjih 10 godina u zdravstvo Srbije uloženo 150miliona evra.

Nacionalni nosioci projekta su:

  • Ministarstvo zdravlja republike Srbije
  • Republički fond za zdravstveno osiguranje
  • Institut za javno zdravlje „Dr Milan Batut“

Pripreme su trajale pet godina , a primena je usledila krajem 2012. godine i odmah se potvrdilo da je to veliki promašaj na šta su nam susedi Hrvatska i Slovenija već uveliko signalizirali s obzirom na sopstveno iskustvo.
Brojni su razlozi za ovakvo mišljenje:

  • Kapitaciona formula sadrži par desetina parametara , a njeno formiranje vodio je tim infomatičara bez konsultacije sa lekarima koji su u praksi i koji mogu dati ispravno mišljenje. Vođeni su samo matematičkim i finansijskim parametrima „da što manje košta“, a ovo zna se NE VAŽI U MEDICINI.
  • Činjenica je da su vođeni stavom da sa što manje pregleda, manje uputa,recepata vi ćete imati bolju ocenu pa ste time bolji lekar.Svi mi koji radimo u zdravstvu znamo da to nije tačno i da bi ste postavili dijagnozu , a time što pre pristupili lečenju morate koristiti određene dijagnostičke metode i konsultativne preglede jer GUBITAK VREMENA kada je ljudski život u pitanju niko vam ne može vratiti.Zna se da je medicina široka i kompleksna nauka i da zbog toga postoje brojne specijalističke grane koje treba koristiti ispravno i blagovremeno.
  • Mi lekari pod lupom ove kapitacione formule uslovljeni smo da pišemo jeftinije lekove ali ovo ne smemo dozvoliti jer se zna koji lek je delotvorniji ,i gde je proces izlečenja brži,a ovo zahteva naša lekarska etika i HIPOKRATOVA zakletva.
  • Prioritet je dat preventivnim pregledima , a to znači da svaki dan morate imati određeni broj sistematskih pregleda jer u protivnom ocena vam se drastično smanjuje.Ko radi u zdravstvu zna da svaki naš pregled sadrži kurativni i preventivni deo , a sa druge strane vi od velikog priliva bolesnih pacijenata ne možete da obrađujete zdrave .Prema poslednjim informacijama iz ministarstva na pet lekara koji odu u penziju možete primiti jednog što je na terenu vidno pa primamo svaki dan preko 50 pacijenata što je daleko iznad norme.
  • U startu ovog projekta govorilo se o ograničenom broju pacijenata po lekaru , a sada toga više nema pa smo pod neviđenim pritiskom pacijenata , a nažalost i morbiditet je u ekspanzivnom rastu,posebno onkoloških , kardioloških i psihijatriskih pacijenata koji zahtevaju više vremena i pažnje od svog lekara.
  • Brojne su nedoumice , nejasnoće i nedefinisani kriterijumi kapitacije koje nas,zdravstvene radnike,stavlja u podređeni položaj.Medijska istupanja nosioca projekta da će pacijentima biti bolje i da imaju više prava na određene lekove,dijagnostike i lečenje samo su nama ,lekarima, napravili veliki problem da im objašnjavamo da fond to ne dozvoljava, a ne da im mi to ne damo.

Kada sve to sagledate ,svi mi koji radimo u zdravstu i u neposrednom kontaktu sa pacijentom u stalnom smo mobingu od Ministarstva, Fonda,rukovodioca sa jedne ,a sa druge strane su naši pacijenti,naša ljudska i lekarska etika .

Sve ove zamerke kapitacije su opravdane i dokazive tako da i ovaj projekat kao i mnogi do sada nemaju primenu , štetni su,i za ovo treba da odgovaraju oni koji su prihvatili i protažirali.Nažalost,mnogo vremena , bespotrebne priče ,angažovanja i pre svega ogromne količine novca slile su se ne znamo gde i za šta?

Predsednik NSZ Doma zdravlja “Novi Sad“
Novi Sad član Predsedništva NSZ Srbije
10.3.2014. dr Dragica Jankov Vidačić

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima