Kalendar aktivnosti

ODRŽANO:
24,25,26, jun 2010. god. Treći kongres kardiotorakalnih hirurga Srbije Akreditovano sa 12 bodova za autore radova, slušaoci po 6 bodova.
Prisustvovalo 48 medicinskih sestara , članova NSZ.

24. jun 2010. god. ILS ( Immediate Life Support Course) kurs, Resuscitacionog saveta Srbije i Crne gore, akreditovan sa 10 bodova. Učestvovalo 36 članova Novog sindikata zdravstva, 24 medicinske sestare i tehničara i 12 lekara.

23, 24. jula 2010. god. Instruktorski BLS/AED kurs.Kurs završilo 18 članova NSZ.

4. avgust 2010. god. Stručni sastanci, akreditovani sa po 3 boda ( ukupno 6).
Mesto održavanja: Amfiteatar Urgentnog centra

TEME:
1.Uticaj rada u jedinici intenzivne nege na fizičko i mentalno zdravlje zaposlenih.
2.Mobbing- psihičko nasilje na radnom mestu.

Stručnom sastanku prisustvovalo 100 članova NSZ.

18. septembar 2010. god. Stručni sastanci , akreditovani sa po 3 boda ( ukupno 6 )Zdravstveni centar Knjaževac- članovi Novog sindikata zdravstva.Mesto održavanja: Dom kulture, Knjaževac.

TEME:
1.Uloga i značaj medicinske sestre tehničara u primarnoj obradi kraniocerebralnih povreda.
2.Mobbing- psihičko nasilje na radnom mestu.

Stručnim sastancima prisustvovalo 30 članova NSZ.10. novambra 2010. god. Stručni sastanci, akreditovani sa po 3 boda (ukupno 6).Mesto održavanja: Amfiteatar Urgentnog centra

TEME:
1.Medicinska sestra u reanimaciji bolesnika sa opekotinom.
2.Tumori srca svih lokalizacija.

Sručnim sastancima prisustvovalo 98 članova NSZ.

18,19 novembar 2010. god. Međunarodni simpozijum ” PREPORUKE 2010.” Resuscitacionog saveta Srbije i Crne gore.Simpozijumu prisustvovalo 30 članova NSZ.

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima