IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VIII REDOVNE SKUPŠTINE NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE

VIII Redovna skupština NSZ održana je dana 20.04.2017.god. sa početkom u 12 časova, u Beogradu, u svečanoj sali KUD „Abrašević“.

Skupštinski rad se odvijao u celini u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, uz napomenu da je odziv delegata bio veoma zadovoljavajući. U toku skupštinskog zasedanja usvojen je izveštaj o radu Predsedništva NSZ koji je podneo Živorad Mrkić, predsednik Sindikata. Takođe, usvojen je izveštaj o radu Saveta osnivača koji je podneo kolega Srđan Nedeljković, predsedavajući Saveta. Skupština je usvojila izveštaj o radu Statutarnog odbora NSZ koji je podneo kolega Aleksandar Jovanović, kao i izveštaj o radu Nadzornog odbora NSZ koji je podneo kolega Ivan Marjanović.

U izbornom delu skupštinskog zasedanja izabrani su sledeći članovi organa Novog sindikata zdravstva Srbije. Za predsednika Novog sindikata zdravstva Srbije izabran je kolega Živorad Mrkić.

Za članove Predsedništva NSZ izabrani su: Živorad Mrkić ( predsednik NSZ), Srđan Nedeljković, Mirjana Baucal, Jovan Kulić, dr Dragica Jankov Vidačić, Sanja Ristić, Snežana Vuković, Miroslav Cvetković, Bojan Matvijenko, Momčilo Nikolić i dr Jovica Stojanović.

Za članove Statutarnog odbora NSZ izabrani su: Milan Milosavljević, dr Mirjana Bratić, Dušan Milošević, Slađana Stojanović, Aleksandar Jovanović.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Saša Stanojević, dr Vesna Malinović Zagorac, Ivan Marjanović, Saša Stanimirović i Ivana Arsić.

Skupština je potvrdila odluke Predsedništva o istupanju NSZ iz USS „Sloga“ (odluka od 6.02.2014.god.) i odluku o istupanju NSZ iz Novog sindikata Srbije (NSS) od 30.11.2016.god.

Posebnom diskusijom Skupštini su se obratili:delegat Ivan Marjanović, koji je ukazao na neophodnost uvećanja članstva, većeg angažovanja u radu sindikalnih predstavnika, pitanje ostvarivanja reprezentativnosti i problem nedostatka kadrova u zdravstvu, kao i pitanje slobode medijskog nastupa. Diskutovao je i delegat Bojan Matvijenko, koji je istakao probleme vezane za funkcionisanje sindikata u ustanovama u datim društvenim, kadrovskim i zakonskim okvirima. Za diskusiju se prijavio i delegat Stevan Bukinac koji je izneo specifičnu problematiku na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, pogotovo u odnosu na pitanje prekovremenog rada i zaštite od jonizujućeg zračenja, kao i pitanje plaćanja naknade putnih troškova. Na kraju skupštinskog zasedanja, Skupštini se obratio Živorad Mrkić, predsednik Sindikata, koji je pozvao na osnaženje sindikalnog jedinstva, solidarnosti i discipline, a izneo je i predloge određenih neposrednih aktivnosti NSZ posle Skupštine.

Istog dana, po završenom zasedanju Skupštine održana je prva konstitutivna sednica Predsedništva NSZ na kojoj su, u skladu sa Statutom NSZ, za potpredsednike NSZ izabrani: dr Dragica Jankov Vidačić i Miroslav Cvetković.

u Beogradu, 05.05.2017.god.

Miroslav Cvetković,s.r.
Predsedavajući VIII Redovna skupština NSZ

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima