Izmena i dopuna Zakona o radu

RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Pripremljena u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, sa predlozima i sugestijama Ministarstva privrede

Pogledajte novi zakon o radu na sledećem linku

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima