Apel Ministru zdravlja

APEL MINISTRU ZDRAVLJA DA SPREČI POVEĆANJE ČLANARINE KOMORI

Predsedništvo Novog sindikata zdravstva Srbije je uputilo ”Apel Novog sindikata zdravstva Srbije Ministru zdravlja Republike Srbije da ne daje saglasnost na odluku o uvećanju iznosa članarine za članove Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije” .
Skupština Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije je, na sednici održanoj 23.12.2011.godine, donela odluku da poveća članarinu svom članstvu sa dosadašnjeg fiksnog iznosa od 100 dinara mesečno, na iznos od 0,6% zarade člana. Šta više, Upravni odbor Komore je izneo prvobitni predlog da se članarina poveća na 0,8% zarade člana.

Postupajući u skladu sa principima zaštite socijalnih i ekonomskih interesa članstva, Novi sindikat zdravstva Srbije je, na osnovu odluke Predsedništva Sindikata, uputio Ministru zdravlja sledeći Apel :

PREDSEDNIŠTVO NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE

Ministar zdravlja Republike Srbije
Prof.dr Zoran Stanković

Predmet: Apel Novog sindikata zdravstva Srbije Ministru zdravlja Republike Srbije da ne daje saglasnost na odluku o uvećanju iznosa članarine za članove Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.

Poštovani gospodine Ministre,

Predsedništvo Novog sindikata zdravstva Srbije Vam se obraća ovim apelom da, na osnovu odredbi čl. 7. st. 4. Zakona o komorama zdravstvenih radnika, odbijete da date saglasnost na odluku o povećanju iznosa članarine, koju je donela Skupština Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (u daljem tekstu: Komora), a u cilju zaštite socijalnog položaja zaposlenih.
Naime, Skupština Komore je na zasedanju održanom 23.12.2011.god. donela odluku o povećanju članarine za članove Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije sa dosadašnjih 100,oo dinara po članu, na iznos od 0,6% zarade člana, što je povećanje za praktičnih 100%. Šta više, Upravni odbor Komore je prvobitno predlagao da se članarina Komore poveća čak za 0,8% zarade, što bi predstavljalo – da je usvojeno – povećanje od preko 100% !

Gospodine Ministre, smatramo da je povećanje članarine za članove Komore u iznosu od praktičnih 100% potpuno neprimereno, imajući u vidu socijalni i materijalni položaj članstva Komore, kao i aktuelni društveni trenutak (ekonomska kriza, izraženo zaostajanje zarada u odnosu na porast cena, pad životnog standarda…).

Obrazloženje rukovodstva Komore da se članarina povećava, pre svega i pored ostalog, radi regulisanja osiguranja članstva za rizik koji može nastupiti zbog stručne greške je, po mišljenju Predsedništva našeg Sindikata, neosnovano.

Naime, da bi se ozbiljno pristupilo postupku osiguranja članstva Komore od rizika stručne greške, potrebno je da prvo Vi – u funkciji Ministra zdravlja – donosete podzakonske akte koji definišu profesionalnu grešku u delatnosti medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, kao i principe i postupak osiguranja članova Komore od profesionalne greške. Smatramo da tek posle donošenja navedenih podzakonskih akata, Skupština Komore može (na osnovu validnih i jasnih parametara) da raspravlja o eventualnom povećanju članarine, u smislu osiguranja članova Komore.
Prema našim saznanjima, rukovodstvo Komore nije ni na jedan primeren način neposredno ispitalo mišljenje i većinski stav članstva (javna diskusija, anketa…) po pitanju povećanja članarine. Smatramo, prema našim saznanjima, da je članstvo Komore većinski negativno raspoloženo prema povećanju članarine.

Imajući navedeno u vidu, Predsedništvo Novog sindikata zdravstva Srbije je donelo odluku da Vam uputi ovaj apel da, saglasno Vašim zakonskim ovlašćenjima, odbijete da date saglasnost na odluku Skupštine Komore o povećanju članarine.
S poštovanjem,
U Beogradu, 28.12.2011.god. Za Predsedništvo Novog sindikata zdravstva Srbije

Živorad Mrkić s.r., Predsednik NSZ

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima