SAOPŠTENJE ZA MEDIJE SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI

– Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije
– Novi sindikat zdravstva Srbije
– Sindikat radnika u prosveti Srbije
– Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“
– Novi sindikat BAS Beograd

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, Novi sindikat zdravstva Srbije, Sindikat radnika u prosveti Srbije, Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije ”Nezavisnost” i Novi sindikat BAS Beograd organizuju jednodnevni štrajk i protestnu akciju ”Javne službe – javno dobro. Odbranimo javno dobro!” Protestna akcija će se održati 28.09.2018.god. sa početkom u 12.00 časova, ispred zgrade Vlade Republike Srbije, ugao ulica Kneza Miloša i Nemanjine u Beogradu.

Protestnom akcijom ”Javne službe – javno dobro. Odbranimo javno dobro!” sindikati – učesnici žele da upute jasnu poruku Vladi RS, kao predlagaču, da zahtevaju povlačenje iz procedure predloga ”Zakona o zaposlenima u javnim službama” i da imaju nameru da odlučno nastupe protiv ovog protivustavnog i diskriminatornog zakonodavnog projekta.

Zašto je ovaj predlog Zakona neprihvatljiv za zaposlene u javnim službama? Zato što je izrazito nepravedan i od zaposlenih u javnim službama pravi građane drugog reda. On je u svojoj suštini ”specijalni zakon o radu za zaposlene u javnim službama”, dakle za zaposlene u prosveti, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, kulturi i naučno-istraživačkoj delatnosti. Ova grupacija građanki i građana Srbije bi ovim neprihvatljivim Zakonom, ako on bude donesen, bila izopštena iz radnopravnog sistema Republike Srbije uređenog Ustavom, Zakonom o radu, ratifikovanim konvencijama Međunarodne organizacije rada i sistemom kolektivnih ugovora. Ovaj Zakon bi izuzeo zaposlene u javnim službama iz sistema zaštite prava zaposlenih i od njih napravio legalizovane nadničare.

Posledice Zakona bi bile da poslodavci zaposlenima u javnim službama više ne bi bile ustanove ili organizacije u kojima su potpisali ugovore o radu, već – ”javna služba”. Ovo znači da u suštini prestaje dejstvo ugovora o radu koji su potpisali zaposleni i poslodavac, da je on ”na raspolaganju” resornom ministarstvu, da se poništava ustavno pravo građana na slobodan izbor rada. Nekoliko stotina hiljada zaposlenih u javnim službama postaju ljudi bez radnih prava. Oni mogu biti raspoređeni mimo svoje volje na druge poslove, na poslove druge vrste i drugog nivoa obrazovanja, u drugo mesto rada do 50 kilometara udaljenosti (po potrebi i dalje…), na poslove nižeg obrazovnog nivoa, zatim na poslove druge vrste za koje nisu potpisali ugovor o radu, čak i u drugu javnu službu. Time zaposleni nema stalnog poslodavca, ne zna koji su njegova prava obaveze i odgovornosti, koji je njegov radnopravni status, on postaje puka marioneta bez svoje volje i može biti raspoređen, premešten, preuzet, ”dostavljen” bilo gde i kod bilo kog poslodavca, kao da je puki objekat raspolaganja, a ne slobodno ljudsko biće.

Zbog ovog grubog gaženja prava zaposlenih i čitavog korpusa ljudskih prava na osnovu rada, zbog ovog dovođenja stotina hiljada građana Srbije u status građana drugog reda, zbog diskriminacije kolosalnih razmera, zbog obezličenja ljudskih bića i njihovog svođenja na ”pione” u rukama svemogućeg osnivača (Vlade RS, resornog ministra…), zbog ovog izopštenja hiljada iz radnopravnog sistema koji je na snazi u ovoj zemlji, zbog stavljanja zaposlenih u stanje suštinske izolacije u odnosu na njihova osnovna prava, sindikati učesnici podižu svoj glas protesta i odlučnosti da brane svoja prava, ali i javne službe u kojima rade i visoke društvene vrednosti koje ove službe zastupaju.

Sindikati organizatori protesta

 

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima