Sindikalni seminar NSZS – „VELIKA PLANA 2010.“

POZIV ZA UČEŠĆE NA SINDIKALNOM SEMINARU NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE „VELIKA PLANA 2010.“

Poštovane Koleginice i Kolege,
Obaveštavamo vas da je, posle sagledavanja epidemiološke situacije vezane za pandemijski grip A H1N1, zauzet stav da ne postoje razlozi koji bi (u skladu sa trenutnim epidemiološkim stanjem) opravdavali dalje odlaganje održavanja Sindikalnog seminara NSZ. Prema Informaciji Instituta za javno zdravlje Srbije od 08.02.2010.g. konstatovano je da „intenzitet kliničke aktivnosti virusa novog gripa nalazi se ispod epidemijskog praga…“. Na osnovu svega iznetog, opoziva se odlaganje održavanja Sindikalnog seminara NSZ.

Sindikalni seminar Novog sindikata zdravstva Srbije „Velika Plana 2010.“ (u daljem tekstu: Seminar) će se održati u hotelu „Plana“ u Velikoj Plani, u terminu od petka 19.marta do nedelje 21.marta 2010.g.

Na Seminaru će biti održana tri predavanja i organizovana jedna panel-diskusija:
1. „Osnovna radna i sindikalna prava zaposlenih“ (power-point prezentacija);

2. „Značaj Odbora za bezbednost i zdravlje na radu za zaposlene u zdravstvenoj ustanovi“ (power-point prezentacija);

3. „Uloga sindikata u zaštiti prava na rad“ (power-point prezentacija);

4. Panel-diskusija: „Problemi vezani za socijalno-ekonomsku i profesionalnu situaciju u zdravstvu Srbije – stanje, očekivanja i aktivnosti Sindikata“.

Sve neophodne informacije vezane za sam tok Seminara dobićete putem Programa Sindikalnog seminara NSZ „Velika Plana 2010.“.

Kao što je već navedeno, Seminar se održava u hotelu „Plana“ u Velikoj Plani, prigradsko naselje Staro Selo, ul. Karađorđeva 55. Hotel „Plana“ se nalazi u neposrednoj blizini manastira Pokajnica, te ga je veoma lako pronaći. Napominjemo da je hotel udaljen 4km od same Velike Plane, te da se nalazi u mirnom i prijatnom okruženju.

Organizaciono-tehničke troškove, kao i izdatke vezane za neposredni simpozijumski rad snosi Novi sindikat zdravstva Srbije. Takođe, NSZ snosi troškove smeštaja i prevoza za određeni broj aktivista iz novoformiranih sindikalnih organizacija, koje još uvek nemaju svoje prihode.

Troškove smeštaja i prevoza polaznika Seminara snose sindikalne organizacije NSZ koje upućuju polaznike na Seminar. Cena smeštaja ishrane po polazniku iznosi ukupno 4.180,oo din.(dva puna pansiona po 2.090,oo din.). Troškove smeštaja i ishrane polaznika sindikalne organizacije plaćaju u 5 (pet) jednakih mesečnih rata, s tim da prva rata mora biti uplaćena do 05.11.2009.g., a ostale do 5. dana u svakom od narednih četiri meseca (decembar 2009., januar, februar i mart 2010.g.). U cenu je uračunata boravišna taksa. O svemu ovome informisani ste pozivom za učešće na Sindikalnom seminaru br.553/09, od 29.10.2009.g. Imajući u vidu da termin za uplatu poslednje rate ističe 05. marta 2010.g., za sve polaznike troškovi smeštaja i ishrane u hotelu moraju biti izmireni pre dolaska na Seminar.

Ukoliko sindikalna organizacija NSZ nije iskoristila povoljnost plaćanja na 5 mesečnih rata, te zbog toga nije dostavila broj polaznika Seminara, niti je vršila uplate za troškove smeštaja i ishrane, neophodno je da se najkasnije do četvrtka 18.februara kontaktira kancelarija Novog sindikata zdravstva Srbije, radi prijavljivanja učesnika Seminara, kao i rešavanja svih tehničkih i organizacionih pitanja.

Neophodno je da uz obaveštenje o broju polaznika kancelariji NSZ dostavite i sledeće podatke: tačan naziv sindikalne organizacije u skladu sa registracijom, tačnu adresu sindikalne organizacije, PIB broj, matični broj, tačan kontakt telefon i osobu za kontakt.

Prevoz polaznika Seminara organizuju sindikalne organizacije koje polaznike šalju.

Tok Seminara počinje u petak 19.marta 2010.g. u popodnevnim časovima, kada se polaznici smeštaju u sobe, a prva pansionska usluga je večera. Seminar se završava u nedelju 21.marta 2010.g., a poslednja pansionska usluga je ručak. U petak i subotu uveče obezbeđen je muzički program.
Članovi NSZ koji žele pojedinačno da učestvuju na Seminaru mogu se direktno obratiti kancelariji NSZ.

Za organizaciju Seminara su radno zaduženi: Dragan Tanasković i Jovan Nikolić, članovi Izvršnog odbora NSZ, kao i Jasmina Španović, tehnički sekretar NSZ. Kontakt osoba je Jasmina Španović, tel/faks 011/ 3231 581, kancelarija NSZ, Trg Nikole Pašića 5, Beograd.

U Beogradu, 08.02.2010.godine Živorad Mrkić
Predsednik NSZ

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima