Radni sastanak

RADNI SASTANAK PREDSTAVNIKA NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE SA KOLEGAMA IZ TERITORIJALNE ORGANIZACIJE NSZ ZA POMORAVLJE I ŠUMADIJU

Dana 09.05.2008.g. delegacija NSZ koju su činili Živorad Mrkić, Aleksandar Purkar i Goran Putić posetila je Teritorijalnu organizaciju Novog sindikata zdravstva Srbije za Pomoravlje i Šumadiju. Radni sastanak je održan u Ćupriji, a Teritorijalnu organizaciju je predstavljao kolega Srećko Antić, sa rukovodstvima sindikalnih organizacija iz Ćuprije, Jagodine i Paraćina.

Ono što nas posebno raduje je činjenica da se Teritorijalna organizacija veoma dobro razvija, kako u smislu povećanja broja članova, tako i u smislu organizacione strukture.
U toku radnog sastanka istaknuta je potreba donošenja novih kolektivnih ugovora u zdravstvenim ustanovama ove teritorije, a razmotreno je i pitanje organizovanja sindikalnih organizacija NSZ u vreme disolucije zdravstvenih centara. Takođe, prevashodno je razmatrano pitanje zaštite interesa i prava članstva Sindikata, kao i pitanje ostvarivanja prava na slobodu sindikalnog organizovanja.

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima