Proglas o održavanju redovne skupštine NSZS

U skladu sa čl.24. st.2. Statuta Novog sindikata zdravstva Srbije, saglasno Odluci o sazivanju V Redovne skupštine NSZ (br. 47/09 ), Organizacioni odbor V Redovne skupštine NSZ (u daljem tekstu: Organizacioni odbor) na sednici održanoj dana 25.03.2009.g. donosi i objavljuje.

Proglas o održavanju V Redovne skupštine Novog sindikata zdravstva Srbije

Organizacioni odbor obaveštava članstvo Novog sindikata zdravstva Srbije da:
1. V Redovna skupština Novog sindikata zdravstva Srbije (u daljem tekstu:Redovna skupština ili Skupština) održaće se u utorak, 12.maja 2009.g., sa početkom u 11 časova, u Dvorani Doma sindikata –sala 2, Trg Nikole Pašića, Beograd.

2. Poštujući princip proporcionalnosti, a postupajući po čl.25. Statuta NSZ, Organizacioni odbor ustanovljava pravilo da će se broj delegata Teritorijalnim organizacijama NSZ određivati po sledećim principima:Organizacioni odbor će odrediti pripadajuću kvotu delegata po sindikalnim organizacijama koje ulaze u sastav Teritorijalne organizacije, a zbir određenih kvota delegata sindikalnih organizacija daje kvotu delegata koja pripada Teritorijalnoj organizaciji na Redovnoj skupštini.

  • Organizacioni odbor će odrediti pripadajuću kvotu delegata po sindikalnim organizacijama koje ulaze u sastav Teritorijalne organizacije, a zbir određenih kvota delegata sindikalnih organizacija daje kvotu delegata koja pripada Teritorijalnoj organizaciji na Redovnoj skupštini.
  • Sabiranjem broja delegata koji pripadaju Teritorijalnim organizacijama, dobija se ukupan broj delegata Skupštine.
  • Broj delegata koji pripadaju sindikalnoj organizaciji (a zbirno Teritorijalnoj organizaciji) određuje se po sledećem principu: na prvu stotinu aktivnih članova Sindikata (od 1-100 članova) sindikalnoj organizaciji pripada 1 delegat; za svaku narednu otpočetu stotinu sindikalnoj organizaciji pripada još po jedan delegat (na pr. 101 član – 2 delegata; 201 član -3 delegata; 301član – 4 delegata…). Na ovaj način se neposredno određuje broj delegata sindikalne organizacije.
  • U završnom obaveštenju o kvotama delegata, Organizacioni odbor će obavestiti Teritorijalne organizacije o broju delegata koji pripadaju Teritorijalnim organizacijama i pojedinačnim sindikalnim organizacijama (kvote delegata). Završno obaveštenje o kvotama delegata biće dostavljeno Teritorijalnim i sindikalnim organizacijama do 10.04.2009.g., zajedno sa početnim predlogom izmena i dopuna Statuta NSZ, predlogom Pravilnika o izboru članova Glavnog odbora NSZ i predlogom dnevnog reda Skupštine.
  • Konačne liste delegata sindikalnih organizacija, sa imenima i prezimenima delegata, kao i priloženim imenima i prezimenima rezervnih delegata – koji se aktiviraju samo ukoliko je delegat sa primarne liste sprečen da prisustvuje – sindikalne organizacije dostavljaju pripadajućim Teritorijalnim organizacijama NSZ. U daljem postupku, Teritorijalne organizacije formiraju zbirnu listu, te se na taj način dobija lista Teritorijalne organizacije NSZ. Teritorijalne organizacije su dužne da dostave svoje liste delegata Organizacionom odboru najkasnije do 24.04.2009.g. do 12 čas.

3. Javna rasprava o predlogu izmena i dopuna Statuta NSZ i predlogu Pravilnika o izboru članova Glavnog odbora NSZ obavlja se u periodu od 10.04.-20.0

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima