Edukativne sindikalne radionice NSZ Srbije

Radna grupa za sindikalno obrazovanje i informisanje Izvršnog odbora NSZ priprema sprovođenje edukativnih sindikalnih radionica, koje će se sprovoditi u Teritorijalnim organizacijama NSZ.

Teme koje će biti obrađene na sindikalnim radionicama su:
1. Rad u sindikalnoj podružnici i zaštita prava članstva;
2. Kolektivno pregovaranje kod poslodavca i zaključivanje kolektivnog ugovora.

Prva sindikalna radionica održaće se u Beogradu, 23.05.2008.godine, u zgradi Doma sindikata.
Dalji raspored održavanja sindikalnih radionica biće na vreme dostavljen Teritorijalnim organizacijama NSZ.

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima