PREDSTAVNICI NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA UČESTVOVALI NA JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU NOVOG ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

PREDSTAVNICI NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA UČESTVOVALI NA JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU NOVOG ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

U toku je javna rasprava o nacrtu novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Nacrt Zakona je predložilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (u daljem tekstu: Ministarstvo). Na sesiji javne rasprave koja je održana u Ministarstvu u Beogradu 21.06.2019.god., učestvovali su i predstavnici Novog sindikata zdravstva Srbije, Živorad Mrkić, predsednik i Miroslav […]

NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA SRBIJE PODNEO JE PRITUŽBU ZAŠTITNIKU GRAĐANA ZORANU PAŠALIĆU PROTIV OVLAŠĆENIH PREDSTAVNIKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA SRBIJE PODNEO JE PRITUŽBU ZAŠTITNIKU GRAĐANA ZORANU PAŠALIĆU PROTIV OVLAŠĆENIH PREDSTAVNIKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA SRBIJE PODNEO JE PRITUŽBU ZAŠTITNIKU GRAĐANA ZORANU PAŠALIĆU PROTIV OVLAŠĆENIH PREDSTAVNIKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE, SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SRBIJE I GRANSKOG SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ”NEZAVISNOST” ZBOG ČINJENICE DA SU POTPISALI NEUSTAVNI, PROTIVPRAVNI I ANTICIVILIZACIJSKI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE. NAVEDENI POČINIOCI SU, OVIM UDRUŽENIM DELOVANJEM, SVESNO […]

1. MAJ, DAN NAŠE BORBE I DOSTOJANSTVA!

1. MAJ, DAN NAŠE BORBE I DOSTOJANSTVA!

Praznik rada i međunarodne radničke solidarnosti. Dan kome smo u nekom bizarnom istorijsko-kulturološkom i običajnom kontekstu otrgli njegovu suštinu: borbu, ponos, prkos i akciju. Sveli smo ga, ovde u Srbiji, na dan tamanjenja prasadi i jagnjadi, ćevapa i ražnjića i poneku suzu – od roštiljskog dima. Međutim, moramo se zapitati da li ove pivsko-roštiljske svetkovine […]

NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA PODNEO INICIJATIVU USTAVNOM SUDU ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI 12 ČLANOVA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA PODNEO INICIJATIVU USTAVNOM SUDU ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI 12 ČLANOVA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA PODNEO INICIJATIVU USTAVNOM SUDU ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI 12 ČLANOVA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA Poštovane sindikalne koleginice i kolege, dana 24.04.2019. godine Novi sindikat zdravstva Srbije, u skladu sa odlukom Predsedništva NSZ, podneo je Inicijativu Ustavnom sudu Republike Srbije za ocenu ustavnosti i zakonitosti Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je […]

OBAVEŠTENJE O KONTINUIRANOJ MEDICINSKOJ EDUKACIJI

OBAVEŠTENJE O KONTINUIRANOJ MEDICINSKOJ EDUKACIJI

POŠTOVANE KOLEGE, OBAVEŠTAVAMO VAS DA ĆE OD 01.04.2019.GOD. NA SAJTU UDRUŽENJA ZA KONTINUIRANO OBRAZOVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA http://kontinuiranaedukacijaumozr.org ( NA KOJI DIREKTNO MOŽETE UĆI I SA SAJTA NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE, PRITISKOM NA LINK UDRUŽENJA), U PONUDI BITI DVA RADA I TO: 1. ZDRAVSTVENA NEGA PACIJENATA SA ILEUSOM, 5 BODOVA 2. PRIMENA LOKALNE […]

OBAVEŠTENJE KME

OBAVEŠTENJE KME

– Predsednicima sindikalnih organizacija NSZ – Predsednicima Teritorijalnih organizacija NSZ Predmet: Distribucija akreditovanih programa kontinuirane medicinske edukacije objavljenih u ”Službenom glasilu Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije”, broj 11 odnosno broj 11 izdanje 2. Poštovane koleginice i kolege, u saradnji i koordinaciji sa Komorom medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (KMSZTS), Novi sindikat zdravstva […]