Radni sastanak

Radni sastanak

RADNI SASTANAK PREDSTAVNIKA NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE SA KOLEGAMA IZ TERITORIJALNE ORGANIZACIJE NSZ ZA POMORAVLJE I ŠUMADIJU Dana 09.05.2008.g. delegacija NSZ koju su činili Živorad Mrkić, Aleksandar Purkar i Goran Putić posetila je Teritorijalnu organizaciju Novog sindikata zdravstva Srbije za Pomoravlje i Šumadiju. Radni sastanak je održan u Ćupriji, a Teritorijalnu organizaciju je predstavljao kolega […]

Edukativne sindikalne radionice NSZ Srbije

Edukativne sindikalne radionice NSZ Srbije

Radna grupa za sindikalno obrazovanje i informisanje Izvršnog odbora NSZ priprema sprovođenje edukativnih sindikalnih radionica, koje će se sprovoditi u Teritorijalnim organizacijama NSZ. Teme koje će biti obrađene na sindikalnim radionicama su: 1. Rad u sindikalnoj podružnici i zaštita prava članstva; 2. Kolektivno pregovaranje kod poslodavca i zaključivanje kolektivnog ugovora. Prva sindikalna radionica održaće se […]