Kalendar aktivnosti

Kalendar aktivnosti

ODRŽANO: 24,25,26, jun 2010. god. Treći kongres kardiotorakalnih hirurga Srbije Akreditovano sa 12 bodova za autore radova, slušaoci po 6 bodova. Prisustvovalo 48 medicinskih sestara , članova NSZ. 24. jun 2010. god. ILS ( Immediate Life Support Course) kurs, Resuscitacionog saveta Srbije i Crne gore, akreditovan sa 10 bodova. Učestvovalo 36 članova Novog sindikata zdravstva, […]

Kontinuirana medicinska edukacija

Kontinuirana medicinska edukacija

Na osnovu plana stručnog usavršavanja i akreditovanih stručnih sastanaka Novi sindikat zdravstva Srbije je prepoznao potrebu da svojim članovima omogući organizovanje kontinuirane medicinske edukacije. Do sada je edukacija sprovedena u okviru stručnih sastanaka za sve zainteresovane zdravstvene radnike koji su organizovani u saradnji sa UMST KCS ” SESTRINSTVO”, ERC-BLS i ILS ( Immediate life support) […]

Prvomajski proglas

Prvomajski proglas

Poštovane koleginice i kolege, članovi Novog sindikata zdravstva Srbije, zaposleni u zdravstvenoj delatnosti, naši uvaženi korisnici usluga, naši cenjeni pacijenti, građani Republike Srbije… Novi sindikat zdravstva Srbije vas poziva da ove 2013.godine 1.maj svi obeležimo kako dolikuje. Zato vas pozivamo da ne idete u prirodu i tamo palite vatre. Zato vas pozivamo da ne okrećete […]

Vreme je za štrajk !?

Vreme je za štrajk !?

VREME JE ZA ŠTRAJK!!! 2% ILI… VREME JE ZA ŠTRAJK!!!!! DA LI VAM JE SVEGA DOSTA? PREMALO ZDRAVSTVENIH RADNIKA A TAKO MNOGO POSLA! USLOVI RADA KOJI CE VAS SIGURNO ODVESTI DO INVALIDITETA! BEDNA PENZIJA KOJU NIKADA NECEMO DOČEKATI! SA RADNOG MESTA PRAVO NA GROBLJE!!! PLATE U ZDRAVSTVU KOJE GARANTUJU GLADOVANJE! LEČIMO DRUGE, A I SAMI […]

Prvomajski proglas NSZ Srbije

Prvomajski proglas NSZ Srbije

Poštovane koleginice i kolege, zaposleni u zdravstvenoj delatnosti, uvažene članice i članovi Novog sindikata zdravstva Srbije – pred nama je 1.maj. To je dan kada se svi koji žive od svog rada sećaju čuvenih protesta u Čikagu maja 1886.g. Sećamo se mučenika čikaških prvomajskih protesta, koji su streljani i vešani zato što su tražili pravo […]

Prvomajski protes NSZ Srbije 2010.

Prvomajski protes NSZ Srbije 2010.

ODLUKA O ORGANIZOVANJU PRVOMAJSKOG PROTESTA NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE 2010 god. Na osnovu čl.29. st.2., a vezano za čl.29.st.1.tč.17. Statuta Novog sindikata zdravstva Srbije, saglasno Odluci o učešću na Prvomajskim protestnim akcijama koju je donelo Predsedništvo NSZ na 4. sednici održanoj dana 08.04.2010.g., posle izvršenih konsultacija sa Potpredsednicima NSZ dana 15.04.2010.g., donosim ODLUKU O ORGANIZOVANJU […]

Na navedeni zahtev ministar zdravlja je odgovorio svojim dopisom br. 120-01-7/2010-03, koji Vam takođe dostavljamo u prilogu. Kao što je i očekivano, ministar zdravlja je odgovorio da se u skladu sa Zakonom o budžetu za 2010.g., kao i u skladu sa Programom Vlade za ublažavanje posledica globalne finansijske krize, sprovodi nominalno zamrzavanje plata u 2010.g. […]

Sindikalni seminar NSZS – „VELIKA PLANA 2010.“

Sindikalni seminar NSZS – „VELIKA PLANA 2010.“

POZIV ZA UČEŠĆE NA SINDIKALNOM SEMINARU NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE „VELIKA PLANA 2010.“ Poštovane Koleginice i Kolege, Obaveštavamo vas da je, posle sagledavanja epidemiološke situacije vezane za pandemijski grip A H1N1, zauzet stav da ne postoje razlozi koji bi (u skladu sa trenutnim epidemiološkim stanjem) opravdavali dalje odlaganje održavanja Sindikalnog seminara NSZ. Prema Informaciji Instituta […]

Duboko zamrzavanje

Duboko zamrzavanje

DUBOKO ZAMRZAVANJE PROTESTNI PERFORMANS “DUBOKO ZAMRZAVANJE!” Novi sindikat zdravstva Srbije organizovao je u sredu, 24.12.2008.god. sa početkom u 12 časova, protestni performans “Duboko zamrzavanje!”. Performans se održao ispred zgrade Vlade Srbije. Glavni klimatolog Srbije (uzgred i premijer) Mirko Cvetković nam je objasnio da Srbija ulazi u novo ledeno doba i to u vreme globalnog zagrevanja. […]

Proglas o održavanju redovne skupštine NSZS

Proglas o održavanju redovne skupštine NSZS

U skladu sa čl.24. st.2. Statuta Novog sindikata zdravstva Srbije, saglasno Odluci o sazivanju V Redovne skupštine NSZ (br. 47/09 ), Organizacioni odbor V Redovne skupštine NSZ (u daljem tekstu: Organizacioni odbor) na sednici održanoj dana 25.03.2009.g. donosi i objavljuje. Proglas o održavanju V Redovne skupštine Novog sindikata zdravstva Srbije Organizacioni odbor obaveštava članstvo Novog […]