ZAŠTO NOVI ZAKON O RADU NE SME PROĆI? (NOVO)

ZAŠTO NOVI ZAKON O RADU NE SME PROĆI ?
(u odnosu na „Nacrt Zakona o imenama i dopunama Zakona o radu“ – NOVI TEKST )

1. Zato što bi nam se primenom rešenja iz novog Zakona o radu umanjile zarade! Naime, novim načinom obračuna minulog rada, smenskog rada, naknade zarade za godišnji odmor, odsustva sa rada na dan praznika i plaćenog odsustva, kao i novim načinom obračuna naknade zarade u slučaju bolovanja ili plaćenog odsustva zbog prekida rada do koga je došlo bez krivice zaposlenog, doći će do umanjenja zarada zaposlenima i do 10% na godišnjem nivou. Imajući u vidu da su nam zarade već duži niz godina bile u realnom padu, da je inflacija stalno bila višestruko veća od nominalnog povećanja zarada, ovaj novi udar na zarade koji je predviđen nacrtom novog Zakona o radu bi još vise pogoršao i ovako očajan socijalno- ekonomski položaj ogromne većine zaposlenih.

2. Smanjenje zarada je suštinska postavka na kojoj se temelji Novi Zakon o radu. Naime, ukida se odredba iz dosadašnjeg Zakona koja garantuje „jednaku zaradu za isti rad“. Umesto toga uvodi se definicija „jednaka zarada za jednak radni doprinos“, čime se zapravo ukida načelo jednake zarade za jednaki rad, jer je termin „jednak radni doprinos“ suviše apstraktan i poslodavac može da ga tumači kako želi. Takođe se uvodi načelo da poslodavac ima pravo da umanji zaradu zaposlenog na osnovu radnog učinka. Ovo ostavlja mogućnost poslodavcu da proizvoljno određuje nedostižne radne učinke, te da na osnovu toga umanji zaradu ogromnoj većini zaposlenih. Uz sve ovo, radna verzija novog Zakona o radu je predvidela i ukidanje uvećanja zarade za smenski rad, tako da osobe koje rade po smenama neće više dobijati uvećanje zarade od 26%.

3. Mogućnost da se radi nepuno radno vreme. Ovo po zaposlene može da ima katastrofalne efekte. Od sada će 2 radnika moći da dele jedno radno mesto, ali će raditi po pola radnog vremena i primaće pola plate. U Srbiji se ne može živeti ni od cele prosečne plate i nekoliko dopunskih poslova koje su ljudi prinuđeni da rade, a kamoli radeći pola radnog vremena za pola plate.

4. Stravična je mogućnost po zaposlenog da mu poslodavac ponudi aneks ugovora o radu za rad sa pola radnog vremena. Naime, do sada je poslodavac zaposlenom mogao da ponudi aneks ugovora o radu koji se odnosio uglavnom na premeštanje na drugi odgovarajući posao ili drugo mesto rada kod istog poslodavca. Novi Zakon o radu predviđa da zaposleni koji je do sada radio puno radno vreme ( 40 časova mesečno) dobije ponudu aneksa da više ne radi puno radno vreme, već pola radnog vremena (20 časova mesečno). Ako zaposleni odbije da potpiše pomenuti aneks ugovora o radu poslodavac ima pravo da mu da otkaz. To znači da svako od nas zaposlenih može da se nađe u situaciji da mu poslodavac odredi da će od sada pa nadalje raditi pola radnog vremena, pa samim tim primati i pola plate. Opet napominjemo da je u Srbiji nemoguće preživeti i sa celom platom i dva dopunska posla. Zamislite u kakvoj biste se situaciji našli vi i vaša porodica da umesto cele (svejedno bedne i nedovoljne) plate dobijate polovinu? Na šta bi se sveo vaš život i egzistencija vaše porodice u slučaju da ovaj Zakon prođe?

5. Zakonsko rešenje o nepunom radnom vremenu omogućava poslodavcu da radnika angažuje onoliko sati koliko on smatra da mu je radnik potreban. Tako poslodavac može da odredi da je za obavljanje nekog posla potrebno 5 sati dnevno, iako, u stvarnosti, taj posao zahteva osmočasovno radno angažovanje. To znači da će radnik biti prisiljen da se bukvalno „polomi na poslu“ radeći za 5 sati celodnevni radni zadatak, a poslodavac će mu umesto 8 sati plaćati samo tih 5 ili manje.

6. Produžavanje rada na određeno vreme na 3 godine. Ovo je znatno nepovoljnije rešenje od sadašnjeg koje je ograničavalo rad na određeno vreme na godinu dana. I do sada su poslodavci ovde pokazivali krajnji bezobrazluk i izigravali zakon, a od sada će to kršenje zakona da bude legalizovano. Kada ovu odredbu udružimo sa „agencijama za privremeno zapošljavanje“, dolazimo do zaključka DA RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VREME (STALNI RADNI ODNOS) VIŠE NEĆE BITI. Svi ćemo biti bez stalnog zaposlenja, večito u strahu i večito ucenjeni od strane obesnih poslodavaca i tajkuna. Gde je tu socijalna sigurnost radnika?!

7. Važećim zakonskim rešenjima poslodavac je imao pravo da vas uputi na rad kod drugog poslodavca u određenom vremenskom periodu i pod uslovima koje zakon definiše. Važeći zakon vam je garantovao da ako vas poslodavac uputi na rad kod drugog poslodavca vi imate pravo da primate zaradu u visini one koju ste primali kod osnovnog poslodavca, ako je to za vas povoljnije. U nacrtu novog Zakona o radu ovo pravo na zadržavanje povoljnije zarade je izbrisano, te samim tim vaša zarada može biti značajno umanjena. Naime, po novom Zakonu o radu vi primate zaradu koju primaju zaposleni kod poslodavca kod koga ste upućeni, a ona može biti značajno manja od one koju ste primali kod osnovnog poslodavca. To znači da vas vaš osnovni poslodavac “iznajmljuje drugom gazdi” a da ćete primate platu kako vam sleduje kod “drugog gazde” . Zamislite sebe u situaciji da vas poslodavac uputi na rad kod “drugog gazde”, a da se tu zapravo radi o preduzeću koje je nelikvidno, u gubicima, gde radnici mesecima ili godinama nisu primili platu, koje se možda nalazi pred stečajem…

8. Uvodi se mogućnost da gazda iznajmi radnika, kao da je on mašina ili alatka, drugom poslodavcu, što se u novom zakonu prikazuje kao „upućivanje na rad kod drugog poslodavca“. Ovde je veoma problematična odredba u novom Zakonu o radu gde se briše dosadašnje ograničenje da „iznajmljivanje“ radnika drugom poslodavcu može trajati najduže godinu dana. U novom Zakonu uopšte i ne piše koliko dugo može da traje ovo „rentiranje“ ljudskih bića, pa će to tajkuni i nesavesni poslodavci sigurno da zloupotrebe. Uz to, briše se odredba iz dosadašnjeg Zakona po kojoj zaposleni koji je „iznajmljen“ poslodavcu nije mogao da ima manja prava od onih koje je imao kod poslodavca koji ga je „dao u rentu“. To znači da na novom radnom mestu plata „iznajmljenog“ radnika može biti duplo manja, uslovi rada daleko teži, ali ako odbije da bude „iznajmljen“, radniku prestaje radni odnos.

9. Poslodavac praktično može zaposlenom dati otkaz kad god mu se prohte. U realnom smislu, ako zahtevate da vam poslodavac omogući korišćenje nekog prava koje vam po zakonu pripada, to može dovesti do momentalnog otkaza. Ovo se u praksi od strane poslodavaca i tajkuna može strahovito zloupotrebljavati.

KAKO PREŽIVETI NOVI ZAKON O RADU?
ZATO NOVI ZAKON O RADU NE SME PROĆI!
PRIKLJUČI SE BORBI PROTIV USVAJANJA NOVOG ZAKONA O RADU!

U Beogradu, 24.12.2013.god.
Živorad Mrkić
Predsednik Novog sindikata zdravstva Srbije

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima