ЗАКОН О ПЛАТАМА ТРЕБА ОДБАЦИТИ У ЦЕЛОСТИ

Колегинице и колеге, свима нам је познато да Влада РС припрема за скупштинску процедуру Нацрт закона о систему плата запослених у јавном сектору. Овај Нацрт закона је до сада изазвао расправе у јавности а поготово поводом изјаве министра финансија г-дина Вујовића , који је запосленима у јавном сектору поручио да могу да мењају отаџбину ако им овај закон не одговара. Нацрт закона је свакако негативан законодавни предлог а пажња јавности је била усмерена поготово на чињеницу да би се овим  законом укинула институција накнаде за минули рад, као и да би се знатно смањио износ накнаде за боловање запослених у јавном сектору.

Свакако, ово су огромне мане закона и недопустиво деградирање и овако потпуно опљачканих и понижених запослених у јавном сектору . Даљи негативан развој догађаја у овом правцу се не сме толерисати.

Са друге стране, одређени синдикати у здравству су најавили штрајк упозорења од сат времена за 03.02.2016.г. а један од штрајкачких захтева је да траже повлачење из процедуре Нацрта закона о систему плата запослених у јавном сектору УКОЛИКО НЕ БУДУ ПРИХВАЋЕНИ ЗАХТЕВИ СИНДИКАТА.

Захтеви појединих синдиката се односе на право запослених на минули рад, накнаде зараде у складу са Законом о раду, накнаде трошкова за исхрану, право на регрес и адекватна накнада за време боловања. С тугом можемо да приметимо да су запослени у здравству Србије још 2001.г. усвајањем Закона о платама запослених у државним органима и јавним службама од стране тадашње власти, на подмукао и лицемеран начин, остали без права на регрес за годишњи одмор и накнаде трошкова за исхрану. То је, на жалост, давно изгубљено право и мало ко се борио за његово враћање у току ових 15 година.

Зато Нови синдикат здравства Србије сматра да Нацрт Закона треба повући у целини и да Закон о платама запослених у јавном сектору не треба ни да постоји. НАИМЕ, ПЛАТЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ТРЕБА ДА БУДУ УРЕЂЕНЕ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРИМА. Свуда у нормалном свету се плате уређују кроз социјални дијалог између синдиката, послодавца и Владе. ТО ЗАКОНСКО ПРАВИЛО ЈЕ ВАЖИЛО И У РС ДО 2001.г. И ДО ТАДА СУ ПЛАТЕ УРЕЂИВАНЕ ПОСЕБНИМ И ПОЈЕДИНАЧНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРИМА.

Дакле, Нови синдикат здравства Србије није за палијативне мере које би нам само ублажиле бол и замаглиле свест, већ сматрамо да питање плата у јавном сектору треба решавати на основу већ постојећег Закона о раду, који поставља основно правило да се права запослених, па и ПРАВО НА ЗАРАДУ, уређују колективним уговорима (чл.3. ст.1. Закона о раду).

Влада РС не предлаже Скупштини закон о платама да би побољшала наш социјални, економски и професионални положај, већ да би кроз нејасан и неразумљив систем платних група и разреда још више умањила постојеће зараде а запослене у здравству бацила у крајњу беду.

ЗАТО ЈЕ ПРЕДЛОГ НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ – АКО ШТРАЈКУЈЕМО ДАЈТЕ ДА ШТРАЈКУЈЕМО ОЗБИЉНО! АКО СМО ПРОТИВ ОВОГ ЗАКОНА ДАЈТЕ ДА ГА РУШИМО КАО НЕЧИЈУ НАКАЗНУ ИДЕЈУ ПУНУ ПРЕВАРЕ И ДА ГА РУШИМО У ЦЕЛОСТИ!

у Београду, 02.02.2016.г.
Живорад Мркић, председник

 

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима