ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНСТВУ

Предмет: Мишљење Новог синдиката здравства Србије у вези поступања у случају упозорења о постојању разлога за отказ уговора о раду.

Поштоване колегинице и колеге, дошли смо да закључка да већина чланова синдиката није упозната са одредбом члана 181. Закона о раду, која обавезује синдикат да свом члану да мишљење у случају да му је послодавац доставио упозорење о постојању разлога за отказ уговора о раду (у даљем тексту- упозорење). Запослени има право да мишљење синдиката достави послодавцу уз своје изјашњење у предвиђеном року (најмање 8 дана од дана пријема упозорења).

Зашто је ово важно?

  1. Након измена Закона о раду више не постоји обавеза послодавца да обавести синдикат чији је запослени члан о упозорењу, нити постоји обавеза послодаваца да тражи мишљење синдиката. Тако да синдикат, ако га запослени не обавести, не може имати информацију о упозорењу и у том случају не може пружити помоћ и заштиту члану синдиката.
  2. Право је запосленог који је члан синдиката да тражи мишљење, а обавеза је синдиката да да мишљење. Ако је неко члан више синдиката сваки синдикат је дужан да да мишљење, на захтев члана синдиката. Запослени одлучује колико ће мишљења доставити послодавцу и да ли ће их уопште доставити уз своју изјаву (право члана).
  3. Послодавац је дужан да размотри приложено мишљење синдиката, а ово законско решење има правну тежину.
  4. Запослени који није члан синдиката нема могућност да достави мишљење синдиката послодавцу уз своју изјаву.

У том смислу, сматрамо да чланови нашег Синдиката треба да користе своје законско право и доставе мишљење Новог синдиката здравства послодавцу. Наиме, тиме се послодавцу јасно ставља до знања да ће Нови синдикат здравства одлучно штитити права свог члана, предузети све поступке и могућности које закон ставља на располагање запосленом против кога послодавац покреће поступак за отказ уговора о раду или изрицање друге дисциплинске мере.

У Београду, 02.07.2017.год.
Нови синдикат здравства Србије

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима