ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ !

НОВИ СИНДИКАТ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА У УТОРАК 24.12.2019.год., СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 час, ИСПРЕД УПРАВНЕ ЗГРАДЕ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ, УЛАЗ ИЗ ПАСТЕРОВЕ УЛИЦЕ.

Запослени у Клиничком центру Србије, а сигурни смо и запослени у целом јавном здравственом систему, незадовољни су кадровском катастрофом, чињеницом да један запослени обавља послове за двоје или троје колегиница и колега које недостају и којих нема међу запосленима, због очитих притисака на дефицитарне кадрове у здравству да ураде немогуће, претњи и злостављања, затим и даље мизерних зарада које нису у сразмери са друштвеним значајем нашег рада, неплаћањем прековременог рада и прековременим радом изнад законом дозвољених лимита…

Захтеви запослених, учесника у штрајку упозорења су:
1) Предузимање хитних мера за кадровску попуну и повећање броја запослених у Клиничком центру Србије у односу на дефицитарна занимања: медицинских сестара, сервирки, здравствених техничара свих недостајућих профила, спремачица, техничких радника на одржавању, лекара специјалиста недостајућих специјалности и субспецијалности, као и недостајућих професионалних профила административно – техничких радника.

2) Најодлучније спречавање појаве претњи, притисака на запослене, мобинга, односно злостављања на раду, поштовање достојанства, људских права на основу рада и професионалног дигнитета запослених у Клиничком центру Србије.

3) Исплата стимулација свим запосленима у Клиничком центру Србије који су интензивно радно ангажовани и који раде на пословима на којима је присутан недовољан број извршилаца, уз јавно објављивање спискова запослених који су добили стимулацију, за сваки појединачни месец.

4) Покретање иницијативе у односу на Владу Републике Србије као оснивача за повећање зарада свих професионалних групација запослених у Клиничком центру Србије, којима је применом коефицијената из Уредбе и основица из Закључка рад потпуно обезвређен и сведен испод сваког егзистенцијалног и социјалног нивоа.

5) Уређивање и плаћање прековременог рада, ноћног рада и рада недељом запослених у Клиничком центру Србије, у складу са важећим прописима.

6) Стриктно поштовање Закона о раду када је у питању премештај запослених у Клиничком центру Србије на друге послове, односно у друге организационе делове и целине КЦС.

7) Утврђивање прецизних норматива и стандарда рада запослених, описа радних места, уз јасне, недвосмислене и потпуно транспарентне описе послова и радних задатака које су запослени дужни да извршавају.

8) Предузимање свих неопходних мера безбедности и здравља на раду које су у овом моменту неадекватно поштоване, уз спречавање синдрома ”изгарања на послу”.

ПОЗИВАМО СВЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ ДА УЧЕСТВУЈУ И ПОДРЖЕ ОВАЈ УТЕМЕЉЕНИ И ПРАВЕДНИ ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА.

ИМА МЕСТА ЗА ТЕБЕ НА НАШЕМ ПРОТЕСТУ ! СВЕ КОЛЕГЕ ЗАЈЕДНО !


Нови синдикат Клиничког центра Србије

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима