Став Новог синдиката здравства Србије (22.02 2012.)

(Напомена: Предато Министарству дана 06.04.2012.год)

– Министру здравља Републике Србије Проф.др Зорану Станковићу

Предмет: Став Новог синдиката здравства Србије поводом Вашег дописа здравственим установама чији је оснивач РС од 22. фебруара 2012. год.

Поштовани господине Министре,
обраћамо Вам се поводом Вашег дописа од 22. фебруара 2012.год., а који је сте упутили у облику циркуларног писма здравственим установама чији је оснивач Република Србија.

Наведеним циркуларним писмом изнели сте Ваш став да нећете потписати колективне уговоре код послодавца који су Вам достављени, јер имате тумачење Републичког секретаријата за законодавство (01 Бр. 112-07-18/2012 од 7. фебруара 2012.год.), на основу кога сте донели закључак да ” …Колективни уговори код послодавца не могу бити предмет разматрања и потписивања и да се морају ускладити са напред изнетим мишљењем …”
Шта је то недопустиво у колективним уговорима код послодавца, које смо потписали ми као синдикални представници и директори здравствених установа?

По ономе што сте навели у Вашем допису, Ви сматрате да је наша грешка што смо преписивали одредбе Посебног колективног уговора, што колективним уговорима код послодавца нисмо уредили само она питања на које нас Посебан колективни уговор директно упућује и што нисмо унели само она решења која су повољнија за запослене.
Господине Министре, Ви свакако као један од учесника у закључивању колективних уговора код послодавца – конкретно, као представник Оснивача – имате право да износите своје ставове, али сматрамо да је једно изнети став, а сасвим друго изнети императивну и сасвим закључену изјаву да ” …Колективни уговори код послодавца не могу бити предмет разматрања и потписивања и да се морају ускладити са напред изнетим мишљењем …”. Овим нарушавате принцип социјалног дијалога и замењујете га ”социјалним диктатом”.

Познато је да сте Ви, као представник Оснивача, један од учесника у закључивању колективних уговора код послодавца, у складу са чл. 247. Закона о раду. Међутим, Ви као да сте превидели своји обавезу из чл. 254. Закона о раду, односно законску норму којом је уређено да ”Учесници у закључивању колективних уговора су дужни да преговарају.”

Нас занима после каквих сте преговора, што подразумева да саслушате аргументе других страна, донели цитирани став из Вашег дописа? Да ли сте саслушали контааргументе других учесника у колективном преговарању? Где су и када одржани ти преговори поводом наведеног питања? Ако је став из Вашег дописа уједно и коначан став, да ли то значи да се Министар здравља налази у колективном радном спору у вези закључивања колективног уговора са више десетина здравствених установа? У том случају имамо огроман проблем о коме треба обавестити Агенцију за мирно решавање радних спорова, у складу са чл. 18. и чл. 19. Закона о мирном решавању радних спорова.
Свакако, о овоме треба, у том случају, обавестити и јавност.

Имајући у виду да су представници Новог синдиката здравства Србије у више десетина здравствених установа учествовали у раду на закључивању колективних уговора код послодавца, сматрамо да имамо правно и реално утемељене аргументе који су противни ставу које сте изнели у Вашем циркуларном писму. У том смислу, будите љубазни па нам одговорити да ли Ви (или Ваши овлашћени представници) имате намеру да преговарате у складу са чл. 254. Закона о раду?
У супротном, ми имамо обавезу да покренемо одговарајуће поступке, у складу са законом.

С поштовањем,

У Београду, 05.04.2012.год. Живорад Мркић с.р.
Председник Новог синдиката здравства Србије

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима