СИНДИКАЛНИ ЗБОР НОВОГ СИНДИКАТА КБЦ ”ЗВЕЗДАРА”

Нови синдикат КБЦ ”Звездара” одржао је у среду 22.01.2020.год. информативни синдикални збор у Клиничко болничком центру ”Звездара”.

Главне теме информативног збора биле су: недовољан број запослених и проблеми које запослени имају због превеликог радног ангажовања, зараде које су испод нивоа људског достојанства и границе основног преживљавања, проблем неплаћања прековременог рада, заштита запослених од вербалних и физичких напада, коришћење годишњег одмора, исплата солидарних помоћи, плаћање превоза, заштита запослених са умањеном радном способношћу, закључивање Колективног уговора за КБЦ ”Звездара”.

Изражено је незадовољства запослених који нису у 2019.г. имали никакво повећање зарада, међутим незадовољство су показали и запослени који су имали повећање зарада у 2019.г., како истичу то повећање није довољно. Посебно је изражено незадовољство због недовољног броја запослених. Због мањка запослених евидентно је претерано радно ангажовање и стални притисак извршења немогућег. Стални притисак доводи до честих појава претњи и премештања запослених у друге организационе јединице без икаквог правног акта. Запослени раде прековремено али се о томе не води уредна евиденција и запослени не остварују право на увећану зараду по основу прековременог рада. Запосленима се не уручују решења о коришћењу годишњег одмора у законитом року.

Посебно је истакнуто да су физички и вербални напади на запослене све чешћи и да се под хитно морају предузети додатне мере заштите ради елиминисања или смањења противправних напада на запослене. Нови синдикат КБЦ ”Звездара” позвао је запослене на јединство и солидарност када су у питању колегинице и колеге које имају умањену радну способност (запослени са експертизама, инвалиди рада, особе са инвалидитетом и запослени са професионалном болешћу). Очување радног односа за запослене са умањеном радном способношћу је један од приоритета синдиката. Уз то, неопходно је хитно почети преговоре за закључивање колективног уговора за КБЦ ”Звездара”.

Учесници информативног синдикалног збора дали су пуну подршку Новом синдикату КБЦ ”Звездара” за даље активности.

Нови синдикат КБЦ ”Звездара”

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима