САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Нови синдикат Завода за јавно здравље Врање, овим саопштењем још једном жели да скрене пажњу јавности, односно Министарству здравља као оснивачу Завода, локалној самоуправи Града Врања, као седишту Установе од значаја за цео Пчињски округ и свим надлежним државним органима да се у овој здравственој установи наставља и продубљује стање безакоња које запослене доводи на ивицу глади, општег безнађа и до губитка поверења у функционисање правне државе.

Повод за ово саопштење је екстремно кашњење и нередовна исплата зарада запосленима, које се не исплаћују у складу са законом и колективним уговором. Наиме, последња исплаћена зарада је половина зараде за април месец 2014. године, чиме се кашњење продубило на скоро пет месеци и довело раднике до немогућности остваривања ни голе егзистенције.

Оваква ситуација је створена потпуним хаосом који влада у Установи услед тога што њоме и даље руководи др Ержика Антић којој је давно, још фебруара месеца прошле године, истекао мандат, а по расписаном конкурсу нико није био изабран. У тој ситуацији, Министарство здравља није, у складу са законом, именовало новог вршиоца дужности директора, а што је било дужно да учини.

Што се тиче осталих органа управљања, Надзорном одбору је такође давно истекао мандат, а Управни одбор ради у крњем саставу због оставке једног члана, врло ретко се састаје, а на такве седнице се не позивају сви репрезентативни синдикати иако се доносе проблематичне одлуке по статус и материјални положај свих запослених. Тиме се отворено и на груб начин крше одредбе закона и колективног уговора, уз недостатак адекватне контроле и надзора над наменским трошењем средстава за финансирање послова, а што је све довело до губитака у пословању установе и последично до катастрофалног материјалног и социјалног положаја запослених.

Нови синдикат ЗЗЈЗ Врање је кроз дужи временски период више пута упозоравао да овакав статус ЗЗЈЗ Врање не угрожава само запослене него и адекватно пружање здравствених услуга пацијентима. Такође се одражава и на спремност целокупне здравствене службе за ванредне ситуације, према одредбама Закона о јавном здрављу, а што може да има крупне последице по здравље грађана.

Позивамо Министарство здравља, Град Врање и све релевантне политичке странке у локалу да хитно и дефинитивно прекину ово стање безнађа, омогуће именовање новог вршиоца дужности директора, односно свих органа управљања, у складу са законом, који реално треба да сагледају ситуацију, сачине санациони програм и омогуће да сви запослени могу да живе од свог рада.

Нови синдикат ЗЗЈЗ Врање ће, у случају оглушавања о ове наше захтеве, бити принуђен да радикализује средства синдикалне борбе на које је већ имао право, али и даље даје шансу за мирно разрешење насталих проблема.

У Врању,
дана: 02. 09 2014. године.
ПРЕДСЕДНИК НС ЗЗЈЗ ВРАЊЕ

др Јовица Стојановић

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима