PROCEDURA NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE U SLUČAJU FIZIČKOG, VERBALNOG ILI DRUGOG NAPADA NA ČLANA SINDIKATA

Slediti proceduru po hitnom postupku, odgovoran dežurni u NSZ:

1.) odmah kontaktiramo našeg sindikalnog advokata koji hitno izlazi na lice mesta

2.) član Sindikata daje punomoćje Sindikatu i advokatu da ga predstavljaju i zastupaju (usluga advokata besplatna za člana)

3.) bez obzira šta je preduzeo – ili nije preduzeo poslodavac – pozivamo policiju, ili odlazimo u nadležnu policijsku stanicu, neposredno posle uzimanja povredne liste

4.) prijavljujemo policiji događaj, a advokat zahteva zapisnik od nadležnog policijskog službenika

5.) u odnosu na stepen povrede člana, stepen psihičke uznemirenosti i stresa, nivo izazivanja opasnosti po člana ili više njih i izazivanja opšte opasnosti, sindikalni advokat pokreće prekršajnu ili krivičnu prijavu u odnosu na počinioca

6.) odmah obaveštavamo Inspekciju rada za zahtevom da dođe i utvrdi nastanak povrede na poslu, okolnosti povređivanja kao i da li postoji odgovornost poslodavca i rukovodilaca za nepreduzimanje mera bezbednosti na radu

7.) u saradnji sa sindikalnim advokatom utvrđujemo ko su bili svedoci i da li postoje materijalni dokazi napada, o čemu obaveštavamo advokata, radi pokretanja procedura u skladu sa zakonom

8.) staramo se da povređenom članu bude pružena adekvatna zdravstvena zaštita, da ostvari pravo na 100% bolovanje, po potrebi članu se dodeljuje bespovratna sindikalna pomoć

9.) upućujemo dopis direktoru u kojem od njega zahtevamo preduzimanje neophodnih mera zaštite, uz pretnju utuženjem direktora i pravnog lica – zdravstvene ustanove, ako se navedene mere ne sprovedu

10.) nezavisno od ovoga, advokat pokreće postupke protiv počinioca i direktora, ukoliko su za to ostvareni zakonski uslovi.

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *