ПРОЦЕДУРА НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ У СЛУЧАЈУ ФИЗИЧКОГ, ВЕРБАЛНОГ ИЛИ ДРУГОГ НАПАДА НА ЧЛАНА СИНДИКАТА

Следити процедуру по хитном поступку, одговоран дежурни у НСЗ:

1.) одмах контактирамо нашег синдикалног адвоката који хитно излази на лице места

2.) члан Синдиката даје пуномоћје Синдикату и адвокату да га представљају и заступају (услуга адвоката бесплатна за члана)

3.) без обзира шта је предузео – или није предузео послодавац – позивамо полицију, или одлазимо у надлежну полицијску станицу, непосредно после узимања повредне листе

4.) пријављујемо полицији догађај, а адвокат захтева записник од надлежног полицијског службеника

5.) у односу на степен повреде члана, степен психичке узнемирености и стреса, ниво изазивања опасности по члана или више њих и изазивања опште опасности, синдикални адвокат покреће прекршајну или кривичну пријаву у односу на починиоца

6.) одмах обавештавамо Инспекцију рада за захтевом да дође и утврди настанак повреде на послу, околности повређивања као и да ли постоји одговорност послодавца и руководилаца за непредузимање мера безбедности на раду

7.) у сарадњи са синдикалним адвокатом утврђујемо ко су били сведоци и да ли постоје материјални докази напада, о чему обавештавамо адвоката, ради покретања процедура у складу са законом

8.) старамо се да повређеном члану буде пружена адекватна здравствена заштита, да оствари право на 100% боловање, по потреби члану се додељује бесповратна синдикална помоћ

9.) упућујемо допис директору у којем од њега захтевамо предузимање неопходних мера заштите, уз претњу утужењем директора и правног лица – здравствене установе, ако се наведене мере не спроведу

10.) независно од овога, адвокат покреће поступке против починиоца и директора, уколико су за то остварени законски услови.

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима