ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА

– Председницима синдикалних организација Новог синдиката здравства Србије
– Председницима Територијалних организација Новог синдиката здравства Србије

Поштоване колегинице и колеге, председници синдикалних и Територијалних организација НСЗ, чланови органа Синдиката,

достављамо вам текст упоредног разматрања новог Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Позивамо вас да текст овог упоредног разматрања пажљиво проучите, и да нам доставите евентуалне коментаре и предлоге.

Препоручујемо свим синдикалним организацијама НСЗ којима је утврђена репрезентативност код послодавца да, у складу са Законом о раду, покрену иницијативу за отпочињање преговора за закључивање колективног уговора код послодавца. Апелујемо на вас да приликом преговарања за закључивање колективног уговора имате у виду закључке из нашег упоредног разматрања.

Ако вам је потребна правна помоћ, подршка Новог синдиката здравства Србије, тумачење или правно објашњење, обратите се канцеларији НСЗ: 011/3612 588, 064/1357 083 или на маил: novisindikatzdravstva@gmail.com ради неопходне подршке од стране републичког синдиката.

У нади да ћете колективним уговором код послодавца заштитити и унапредити права запослених, као и право на синдикално организовање и деловање, ми вас срдачно поздрављамо.

Синдикални поздрав, са солидарношћу!

У Београду, 21.01.2019.год за Председништво Новог синдиката здравства Србије
Живорад Мркић, с.р.

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима