Петиција за укидање повећање чланарине

ПРЕДСЕДНИШТВО НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ
ПОТПИШИМО ПЕТИЦИЈУ ЗА УКИДАЊЕ ПОВЕЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ
ЗА КОМОРУ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ

Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије (у даљем тексту: Комора) донела је 23.12.2011.год. одлуку да повећа износ чланарине Комори који ми, чланови, морамо да плаћамо и то на износ од 0,6% наших нето зарада, што преставља – у зависности од нето зараде члана – повећање и до 100% у односу на досадашњу чланарину. Одлука Скупштине Коморе о повећању чланарине (бр. 2610/11) није образложена, што можете видети на веб-сајту Коморе.
Министар здравља Проф.др Зоран Станковић је дао своју сагласност на одлуку Скупштине Коморе, тако да ћемо од следеће зараде плаћати нову, увећану чланарину Комори. Ни сагласност министра није образложена.
Председништво Новог синдиката здравства Србије је донело одлуку да се иницира и организује потписивање ПЕТИЦИЈЕ ПРОТИВ ПОВЕЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ КОМОРИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ. Тражимо од министра здравља да стави ван снаге своју сагласност и одлуку Скупштине Коморе о повећању чланарине.
Зашто требамо да потпишемо ПЕТИЦИЈУ, без обзира на синдикалну припадност ?

Прво: НИСУ НАС ПИТАЛИ ! У процесу доношења одлуке Комора није адекватно информисала чланство и није разматрала мишљење чланства. Нисмо бирали делегате Скупштине Коморе да раде против наших интереса и супротно нашем мишљењу ! Прва инфдормација о повећању чланарине појавила се на веб-сајту Коморе тек када је министар здравља већ дао сагласност. Да ли знате да је Управни одбор Коморе предлагао да нам се чланарина повећа чак на 0,8% нето зараде?

Друго: УЗИМАЈУ НАМ НОВАЦ ЗА ОСИГУРАЊЕ, А НИСУ НАС ОСИГУРАЛИ! Најзначајнији ”разлог” за повећање чланарине је, по изјавама званичника Коморе, осигурање за ризик од стручне гречке. Међутим, и поред тога што су нам увећали чланарину сада , није познато када ћемо бити осигурани од ризика због стручне грешке. Уз то, не постоје одговарајући званични правни акти који прецизно дефинишу шта је , у правном систему наше земље, добра радна пракса у нашем домену рада, а на основу тога и шта је стручна грешка.

Треће: НЕМАМО ПОВЕРЕЊЕ У СКУПШТИНУ КОМОРЕ ! Пошто је Скупштина Коморе демонстрирала свој став да не жели да правовремено информише чланство, као и да је не занима мишљење чланства (које је изабрало делегате Скупштине) сматамо да Скупштина Коморе не заслужује поверење чланства.

ЖЕЛИМ И ЈА ДА СЕ ПИТАМ, ЗАТО ПОТПИСУЈЕМ !!!

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима