Vesti

Organizacioni odbor sporskih igara NSZ Srbije

Organizacioni odbor sporskih igara NSZ Srbije

X SPORTSKE IGRE SA SINDIKALNOM ŠKOLOM NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE „BANJA VRUJCI 2011“ Sportske igre sa sindikalnom školom se održavaju u Banji Vrujci, hotel „Vrujci“, u terminu od 08.06.2011. godine do 13.06.2011. godine. U tom smislu, smeštaj počinje u sredu, 08.06. 2011. godine u 13 časova, a završava se u ponedeljak, 13.06. 2011. godine posle […]

Protokol o saglasnosti sindikata

Protokol o saglasnosti sindikata

UNIJA SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA SRBIJE GRANSKI SINDIKAT PROSVETNIH RADNIKA ”NEZAVISNOST” SINDIKAT RADNIKA U PROSVETI SRBIJE USS ”SLOGA” – SINDIKAT ORGANIZACIJA PRAVOSUDNIH ORGANA SRBIJE USS ”SLOGA” – SINDIKAT DRŽAVNE UPRAVE GRANSKI SINDIKAT PRAVOSUĐA, UPRAVE I POLICIJE ”NEZAVISNOST” POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA SRBIJE GRANSKI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ”NEZAVISNOST” PROTOKOL O SAGLASNOSTI SINDIKATA JAVNIH […]

Proglas – 17.12.2010

Proglas – 17.12.2010

ORGANIZACIONI ODBOR VI VANREDNE SKUPŠTINE NSZ U skladu sa čl.24. st.3. Statuta Novog sindikata zdravstva Srbije, saglasno Odluci o održavanju VI Vanredne skupštine NSZ koju je donelo Predsedništvo na 8. sednici održanoj dana 07. 12. 2010.g, Organizacioni odbor VI Vanredne skupštine NSZ (u daljem tekstu:Organizacioni odbor) na sednici održanoj dana 17.12.2010.g. donosi i objavljuje PROGLAS […]

Kalendar aktivnosti

Kalendar aktivnosti

ODRŽANO: 24,25,26, jun 2010. god. Treći kongres kardiotorakalnih hirurga Srbije Akreditovano sa 12 bodova za autore radova, slušaoci po 6 bodova. Prisustvovalo 48 medicinskih sestara , članova NSZ. 24. jun 2010. god. ILS ( Immediate Life Support Course) kurs, Resuscitacionog saveta Srbije i Crne gore, akreditovan sa 10 bodova. Učestvovalo 36 članova Novog sindikata zdravstva, […]

Kontinuirana medicinska edukacija

Kontinuirana medicinska edukacija

Na osnovu plana stručnog usavršavanja i akreditovanih stručnih sastanaka Novi sindikat zdravstva Srbije je prepoznao potrebu da svojim članovima omogući organizovanje kontinuirane medicinske edukacije. Do sada je edukacija sprovedena u okviru stručnih sastanaka za sve zainteresovane zdravstvene radnike koji su organizovani u saradnji sa UMST KCS ” SESTRINSTVO”, ERC-BLS i ILS ( Immediate life support) […]