Вести

ЗАШТО НОВИ ЗАКОН О РАДУ НЕ СМЕ ПРОЋИ!

ЗАШТО НОВИ ЗАКОН О РАДУ НЕ СМЕ ПРОЋИ!

ЗАШТО НОВИ ЗАКОН О РАДУ НЕ СМЕ ПРОЋИ 1. Зато што уводи „агенције за привремено запошљавање“ . Ове агенције ће потпуно обесмислити радни однос на неодређено време, па чак и склапање уговора о радном односу на одређено време. Пошто би радници били пријављени у агецији за привремено запошљавање, поставља се питање због чега би било […]

Посебни колективни уговор за здравствене установе

Посебни колективни уговор за здравствене установе

Важење Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Службени гласник РС” , бр.36/10, 42/10 – др. пропис, 46/13 – др. пропис и 74/13 – др. пропис), ПРОДУЖАВА СЕ ДО 31. МАРТА 2014.год.

Измена и допуна Закона о раду

Измена и допуна Закона о раду

РАДНА ВЕРЗИЈА НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ Припремљена у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, са предлозима и сугестијама Министарства привреде Погледајте нови закон о раду на следећем линку

Синдикалне школе НСЗ „Рудник” 2013. год

Синдикалне школе НСЗ „Рудник” 2013. год

Председницима синдикалних организација 154/13 Предмет: Проглас бр.2 организационог одбора Синдикалне школе НСЗ „Рудник 2013. год Поштовани, у прогласу број 2 шаљемо вам оквирни програм Синдикалне школе НСЗ „Рудник 2013.“ у коме су вам представљене активности које су планиране током трајања Синдикалне школе. За први дан Синдикалне школе нису предвиђене радне активности. Планирано је да се учесници […]

Проглас Организационог одбора о одржавању Синдикалне школе

Проглас Организационог одбора о одржавању Синдикалне школе

Поштоване колеге, Председништво НСЗ Србије донело је одлуку о одржавању синдикалне школе за синдикалне активисте Новог синдиката здравства Србије у циљу образовању кадрова за синдикални рад у својим синдикалним организацијама. По одлуци Председништва НСЗ формиран је организациони одбор синдикалне школе са задатком и овлашћењем да организационо и технички спроведе све потребне радње за успешно одржавање […]

Директор КЦС-а се крије иза лажи и клевета, тврде представници

Директор КЦС-а се крије иза лажи и клевета, тврде представници

Директор Клиничког центра Србије, човек који је од КЦС-а направио зону сумрака и корупције, који је за шест месеци направио дуг у пословању већи од милијарду динара, под чијом се управом за три месеца губи траг 40 милиона динара из сопствених средстава КЦС-а, који никако да објасни како је потрошио 2 милиона евра сопствених прихода […]

Директор Клиничког центра Србије лажира податке о губицима

Директор Клиничког центра Србије лажира податке о губицима

Неслагања у дохоцима и расходима, чудан начин набавке материјала и лекова, сумњива запошљавања, али и неуобичајен однос према запосленима, забележени су на званичним документима различитих органа Клиничког центра Србије у чији је посед дошао „Блиц“. Документација сведочи о начину на који се управља највећом здравственом институцијом у земљи. Последњи доказ неправилности је и чињеница да […]

Одговор Куриру

Одговор Куриру

Дневне новине ‘Курир’, Београд, Влајковићева 8 господин Саша Миловановић, главни и одговорни уредник На основу чланова 47., 49., 50., чл. 56. и чл. 57. Закона о јавном информисању, Нови синдикат Клиничког центра Србије, Београд, Пастерова бр. 2, кога представља председник синдиката Живорад Мркић, обраћа се главном и одговорном уреднику Дневних новина ‘Курир’ господину Саши Миловановићу […]