ОДЛУКУ О СТУПАЊУ У ЈЕДНОДНЕВНИ ГРАНСКИ ШТРАЈК

– Председнику Владе РС
гос. Александру Вучићу
– Министарству здравља РС
Др Златибору Лончару
– Скупштинском одбору за здравље и породицу
Др Славици Ђукић Дејановић

На основу чл.2.,3.,4. и 11. Закона о штрајку („Сл.лист СРЈ бр.29/96; „Сл.гласник РС“ бр.101/2005, 103/2012) и Одлуке Председништва Новог синдиката здравства Србије која је донета на седници одржаној 24.10.2014.год., Председништво Новог синдиката здравства Србије доноси

ОДЛУКУ О СТУПАЊУ У ЈЕДНОДНЕВНИ ГРАНСКИ ШТРАЈК

1. Захтеви запослених, учесника у штрајку су:

  • 1) Изузимање запослених у здравственој делатности од умањења зарада од 10%, имајући у виду огроман друштвени значај здравствене делатности и тренутни социјални, материјални и професионални положај запослених у здравству;
  • 2) Хитно отпочињање преговора за закључење Посебног колективног уговора за здравствену делатност у РС;
  • 3) Поштовање важећих одредби Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС ( са проширеним дејством);

2. Једнодневни грански штрајк запослених у здравственој делатности РС одржаће се 05.11.2014.год. са почетком у 06:00 час. а завршетком у 24:00 час;

3. Једнодневни грански штрајк се организује у установама које се баве здравственом заштитом на целој територији РС, испољаваће се прекидом рада запослених уз поштовање минимума процеса рада, а окупљање запослених ће се одвијати у здравственим установама у којима се штрајкује;

4. Штрајкачки одбор чине: Живорад Мркић, председник Штрајкачког одбора; Горан Лутовац, потпредседник Штрајкачког одбора;чланови Штрајкачког одбора: Срђан Недељковић, Мирослав Цветковић, др Јовица Стојановић, др Драгица Јанков Видачић, Снежана Вуковић, Веселинка Кијановић, Гордана Ђорђевић, Јадранка Милосављевић и Зоран Јанковић.

У Београду, 24.10.2014.г. Живорад Мркић с.р., председник НСЗ

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима