Одлука о ступању у штрајк упозорења (29.06.2012.)

– Председник Владе Републике Србије господин Мирко Цветковић
– Министар здравља Републике Србије  Проф.др Зоран Станковић
– Покрајински секретар за здравство, социјалну  политику и демографију АП Војводине др Атила Ченгери
– Градски секретар за здравство, општински  секретар за здравство

На основу чл. 32. ст. 1. тч. 17. Статута Новог синдиката здравства Србије, у складу са
чл. 2. ст 2. и 3. и чл. 3. ст. 2. Закона о штрајку, Председништво Новог синдиката здравства Србије на 22. седници одржаној дана 27.06.2012.год., доноси

ОДЛУКУ О СТУПАЊУ У ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

1. У складу са Законом о штрајку Нови синдикат здравства Србије ступа у штрајк упозорења дана 29.06.2012.год. са почетком у 11 часова. Штрајк упозорења ће трајати до 12 часова наведеног дана, у складу са одредбама Закона. Штрајк ће се одржати у установама гране/делатности здравства, на територији Републике Србије.

2. Захтеви учесника у штрајку су:
1.) Стављање ван снаге Уредбе о корективном коефицијенту и највећем процентуалном увећању основне плате у здравству, у циљу спречавања умањења и овако мизерних зарада у здравственој делатности;
2.) Потписивање колективних уговора код послодаваца чији је оснивач Република Србија од стране министра здравља;

3.) Очување капацитета, људског и материјалног потенцијала јавног здравственог система у Републици Србији, укључујући и стоматолошку заштиту, РХ центре, апотекарске установе, заводе за јавно здравље и институције које се баве медицином рада;

4.) Враћање тарифног суверенитета синдикатима, те у том смислу покретање иницијативе за доношење законског оквира који би омогућио уређивање зарада у здравственој делатности колективним уговорима.

5.) Хитан пријем у радни однос дефицитарних кадрова у здравственој делатности.
3. Штрајк упозорења ће се организованом обуставом рада у периоду од 11 до 12 часова 29.06.2012.год. и окупљањем запослених (у наведеном термину) на погодним местима код послодаваца, у грани здравства на територији Републике Србије, а све у складу са одредбама Закона о штрајку.
4. Нови синдикат здравства Србије захтева од Министарства здравља хитно отпочињање преговора, у складу са одредбама Закона о штрајку.
5. Учеснике у штрајку и Нови синдикат здравства Србије представља Штрајкачки одбор у саставу: Мирјана Бауцал, председник ШО; Зорица Игњатовић, заменица председника ШО; Марко Пешовић, Јован Кулић и Негомир Трмчић, чланови ШО.

Контакт особа је колега Мирјана Бауцал, председник Штрајкачког одбора, тел./факс (011) 3612-588, 3231-581., моб. телефон 066/83 01 835, или Јован Кулић моб. тел. 062/280 426.

У Београду, 27.06.2012.год. За Председништво Новог синдиката здравства Србије

Живорад Мркић, Председник НСЗ
Срђан Недељковић, Потпредседник НСЗ

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима