Обавештење о јубиларним наградама за 2011. и 2012.год.

Републички фонд за здравствено осигурање РС послао је допис свим филијалама Фонда дана 9. марта 2012.год. (бр. 03 број:121-548/12), којим се наглашава да су Финансијским планом РФЗО за 2012.год. планирана средства за исплату јубиларних награда за уговорене запослене који су ово право стекли у 2011. и 2012.год.

У том смислу, од здравств…ених установа је захтевано да доставе збирне спискове за све запослене који су право на јубиларну награду стекли у 2011.год.
За запослене који ово право остварују у току 2012.год., послодавац је дужан да податке доставља Фонду до 5-ог у месецу за месец у којем запослени остварују право, па се може извући закључак да ће исплата јубиларних награда за 2012.год. бити вршена на месечном нивоу (?).
Међутим, у допису не постоје јасно наведени датуми отпочињања исплате, па позивамо заинтересоване чланове да будемо у контакту и пратимо решавање овог питања, јер рокови који су до сада ”обећавани” – нису испоштовани.

Нови синдикат здравства Србије ће уложити све потребне напоре (што је и до сада радио!) да јубиларне награде буду исплаћене у што краћем, односно примеренијем року.
Додуше, динамика којом РФЗО тражи достављање података је доста убрзана, па се може закључити да ће до исплате стварно и доћи у релативно кратком времену, што не значи да не треба наставити са инсистирањем и захтевима, поготово ако имамо у виду досадашња искуства, а она су лоша, лоша …

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима