Обавештење о дистрибуцији тестова континуиране медицинске едукације које је штампала Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије у свом ”Службеном гласилу” бр. 12.

Поштоване  синдикалне колегинице и колеге,

у изразито тешкој ситуацији коју је изазвала пандемија заразне болести COVID-19, морамо размишљати како да се олакша континуирана медицинска едукација здравствених радника, као и прикупљање довољног броја бодова за обнову њихових лиценци.

Вероватно би било најадекватније да се за 2020. годину здравствени радници у Републици Србији ослободе обавезе учешћа у програмима КМЕ. Наиме, здравствени радници су у нашој земљи ове године имали једну далеко озбиљнију едукацију и полагали су најважније испите у свом животу –  борећи се предано, храбро и непоколебљиво против пандемије новог корона вируса, спасавајући животе наших пацијената и штитећи здравље грађана наше земље. Нови синдикат здравства Србије ће свакако предложити надлежнима да поступе на прави начин. Међутим, ту постоје законски и многи други позитивни прописи који детерминишу ову проблематику, па ће бити потребна заиста изражено разумевање надлежних власти, да се ова проблематика реши ваљано.

Пошто је неизвестан развој ситуације по овом питању, решили смо да дамо свој допринос и помогнемо колегиницама и колегама, здравственим радницима са средњом, вишом или високом струковном здравственом школом. Нови синдикат здравства Србије је преузео обавезу да дистрибуира медицинским сестрама и здравственим техничарима одређену количину ”Службених гласила” бр. 12 Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, у коме се налазе тестови за следеће акредитоване програме КМЕ:

  1. ПРОТОКОЛАРНИ ПОСТУПЦИ У ЗБРИЊАВАЊУ АКУТНО ОТРОВАНЕ ОСОБЕ, Аутор: Специјалиста струковни медицински техничар Драгослав Итов, Eв. бр.: Д-1-931/19, Одлука о акредитацији програма КЕ бр: 153-02-2167/2019-01 од 19.11.2019. г. (напомена: 5 бодова КМЕ)

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ЕДУКАТОР ПАЦИЈЕНАТА КОЈИ БОЛУЈУ ОД ДИЈАБЕТЕСА, Аутори: ВМС Елизабета Петковић, струк. МС Славица Савкић, ВМС Милена Јовановић, спец. струк. МТ Драгослав Итов, Eв. бр.: Д-1-956/19, Одлука о акредитацији програма КЕ бр: 153-02-2167/2019-01 од 19.11.2019. г. (напомена: 5 бодова КМЕ)

Едукативни материјал за решавање тестова налази се на веб-страници Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

Уколико постоје заинтересоване колегинице и колеге, здравствени радници са средњом, вишом или високом струковном школом, медицинске сестре и све професионалне групе здравствених техничара, контактирајте одмах, а најкасније до петка 09. октобра 2020. године, канцеларију Новог синдиката здравства Србије, што можете урадити телефоном: (011) 3612-588, или на мејл: novisindikatzdravstva@gmail.com  Посебно напомињемо да је број тестова ограничен, те да нас у том смислу контактирате што пре.

Дозволите да посебно нагласимо да су наведени тестови КМЕ намењени свим заинтересованим колегиницама и колегама, без обзира на синдикалну или било коју другу припадност. У том смислу, замолили би смо вас да их свима који покажу интересовање поделите.

Колеге из синдикалних организација из Београда могу тестове преузети непосредно у синдикалној канцеларији Новог синдиката здравства Србије. Колеге из свих других градова ће, приликом контакта са канцеларијом НСЗ, договорити начин на који ће им тестови КМЕ бити прослеђени.

Странице са табелама са одговорима и подацима о здравственим радницима који су радили тест прикупите, а затим их збирно доставите канцеларији Новог синдиката здравства Србије. Молимо вас да приликом достављања табела са одговорима, доставите и спискове здравствених радника из ваше установе, који су наведене тестове урадили. Табеле са одговорима нам можете достављати стално, а најкасније до 10. новембра 2020. године. По приспећу страница/табела са одговорима, Нови синдикат ће их сукцесивно прослеђивати Комори, чије је задужење контрола тестова и упис бодова члановима Коморе.

Поштоване синдикалне колегинице и колеге, молимо вас да у вези наведених активности поступамо брзо и ефикасно, да би смо, у временском периоду који нам стоји на располагању, на ефикасан начин помогли заинтересованим здравственим радницима да учествују у овим специфичним програмима КМЕ, те да добију потребне бодове за обнову лиценце.

За све неопходне информације можете нас контактирати на мејл: novisindikatzdravstva@gmail.com или на телефоне: (011) 3612-588 (радним даном од 08.00 до 14.00 часова) или 064/13 57 083.

Синдикални поздрав, са солидарношћу!

У  Београду, 01.10.2020.год.

за  Нови  синдикат  здравства  Србије
Живорад  Мркић с.р., председник

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима