ОБАВЕШТЕЊЕ КМЕ

– Председницима синдикалних организација НСЗ
– Председницима Територијалних организација НСЗ

Предмет: Дистрибуција акредитованих програма континуиране медицинске едукације објављених у ”Службеном гласилу Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије”, број 11 односно број 11 издање 2.

Поштоване колегинице и колеге,

у сарадњи и координацији са Комором медицинских сестара и здравствених техничара Србије (КМСЗТС), Нови синдикат здравства Србије врши дистрибуцију акредитованих програма континуиране медицинске едукације објављених у ”Службеном гласилу Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије”, број 11, као и тестова који омогућавају члановима Коморе да решевањем тестова КМЕ остваре бодове за обнављање лиценце. Број тестова је ограничен, па вам предлажемо да што пре обавестите путем ”мејла” канцеларију Новог синдиката здравства Србије о вашим потребама.

У ”Службеном гласилу Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије”, број 11,
објављени су, поред осталог, едукативни материјали и тестови за решавање за акредитоване програме континуиране медицинске едукације:
1. ”Декубитус – значај рада медицинске сестре у превенцији и лечењу”, аутори струковне медицинске сестре Наташе Вељковић и Мирјане Јанковић, Општа болница Пожаревац; Ев.бр.: Д-1-1125/18, Одлука о акредитацији програма КЕ бр: 153-02-3135/2018-01 од 19.11.2018.г.; Одобрење Здравственог савета Србије за спровођење у Сл. гласилу КМСЗТС дел.бр.: 1891-1/18 од 21.11.2018.год.; број бодова КМЕ: 5 (пет);
2. ”Давалаштво крви у Србији – значај и перспективе”, аутори СМЛТ Тања Стаматовић и Дарко Томић, Институт за трансфузију крви Србије, Удружење анестезиста, реаниматора и трансфузиста Србије; Ев.бр.: Д-1-1319/18, Одлука о акредитацији програма КЕ бр: 153-02-3135/2018-01 од 19.11.2018.г.; Одобрење Здравственог савета Србије за спровођење у Сл.гласилу КМСЗТС дел.бр.:1891-1/18/2018 од 21.11.2018.г.; број бодова КМЕ: 5 (пет)

”Службено гласило КМСЗТС”, број 11, са тестовима КМЕ биће дистрибуирани преко канцеларије Новог синдиката здравства Србије синдикалним организацијама НСЗ. Уз тестове биће прослеђени и формулари евиденције преузимања тестова КМЕ од стране чланова Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

Представници синдикалне организације Новог синдиката здравства Србије су у обавези да дистрибуирају тестове свим члановима Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије у здравственој установи који изразе интересовање за овај програм КМЕ, без обзира на синдикалну припадност или неко друго лично својство или опредељење.

Сваком заинтересованом члану КМСЗТС предаје се по један примерак ”Службеног гласила” Коморе са тестовима. Приликом преузимања тестова у формулар евиденције преузимања тестова КМЕ уписује се име и презиме и број лиценце. Решени тестови се затим враћају канцеларији Новог синдиката здравства Србије, колегиници Јасмини Младеновић, оперативном секретару НСЗ, уз попуњене формуларе евиденције преузимања тестова КМЕ. Нови синдикат здравства ће затим проследити Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије решене тестове, ради евиденције бодова КМЕ у електронском регистру Коморе. Чланови Коморе могу бирати када им је временски најбоље да ураде тестове, имајући у виду да тестови важе до 19.11.2019.год., а све у зависности од датума њихове лиценцне године.

Наглашавамо да се не враћа цео ”Слубено гласило” већ само странице/извештаји са личним подацима (приликом уписивања броја лиценце уписати број лиценце и цели број године када је издата, нпр. 111111/2017) и табелом одговора (стране 27 и 28, 45 и 46 ”Сл. гласила” бр. 11, односно стране 1 и 2, 9 и 10 ”Сл. гласила” бр. 11, издање 2).

У Београду, 19.03.2019.год.
Живорад Мркић
председник Новог синдиката здравства Србије

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима