НС КБЦ ”Звездара”

Веровали или не тек 14.09.2010. је први пут једном од синдиката у КБЦ ”Звездара” утврђена репрезентативност у складу са Законом. Тај синдикат је био НС КБЦ ”Звездара”. Следећи корак НС КБЦ ”Звездара” је покретање иницијативе за потписивање Колективног уговора код послодавца.

16.07.2010. НС КБЦ ”Звездара” прогласио је штрајк упозорења са следећим захтевима:

 1. Кадровска попуњеност у КБЦ”Звездара” у складу са стандардима и нормативима из Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности;
 2. Формирање службе унутрашње контроле;
 3. Пуно поштовање одредби Појединачног колективног уговора;
 4. Преиспитивање и ревизија Правилника о систематизацији радних места у КБЦ”Звездара”;
 5. Ревизија Правилника о унутрашњој организацији и начину рада КБЦ”Звездара”;
 6. Примање запослених на одређено време у стални радни однос;
 7. Издавање анекса уговора ради премештања запосленог на други одговарајући посао;
 8. Правична расподела прихода из допунског рада остварених у КБЦ”Звездара”;
 9. Хитно решавање проблема запослених са експертизама;

Из тога је произашао Споразум о протоколу решавања захтева Новог синдиката КБЦ ”Звездара”, који је НС КБЦ ”Звездара” потписао са Директор КБЦ”Звездара” дана 24.08.2010. Потписивањем споразума Директор КБЦ ”Звездара” је избегао штрајк у КБЦ ”Звездара” прихвативши без поговора све захтеве упућене од стране НС КБЦ ”Звездара”. Оно што се види из захтева НС КБЦ ”Звездара” јесте да се НС КБЦ ”Звездара” залаже за бољитак свих запослених у КБЦ ”Звездара” без обзира на то ком струковном профилу припадају. Оно што је занимљиво јесте да се ни један синдикат основан у КБЦ ”Звездара” није прикључио штрајку упозорења НС КБЦ ”Звездара”. Тако да испада да је НС КБЦ”Звездара” једини заступао и интересе њиховог чланства .Зашто је то тако , то питање треба упутити тим синдикалним организацијама.

Покренули смо:

 1. Поступак пред надлежним Судом због члана синдиката коме је противзаконито прекинут радни однос;
 2. Поступак пред надлежном инспекцијом рада због члана синдиката коме је противзаконито прекинут радни однос;
 3. Иницијативу да се испоштује судска одлука о промени ранг листе по којој колегиница која је члан НС КБЦ ”Звездара”заузима одговарајуће место по коме јој припада стан солидарности;

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима