НОВИ СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ ПОДНЕО ЈЕ ПРИТУЖБУ ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА ЗОРАНУ ПАШАЛИЋУ ПРОТИВ ОВЛАШЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

НОВИ СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ ПОДНЕО ЈЕ ПРИТУЖБУ ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА ЗОРАНУ ПАШАЛИЋУ ПРОТИВ ОВЛАШЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ И ГРАНСКОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ”НЕЗАВИСНОСТ” ЗБОГ ЧИЊЕНИЦЕ ДА СУ ПОТПИСАЛИ НЕУСТАВНИ, ПРОТИВПРАВНИ И АНТИЦИВИЛИЗАЦИЈСКИ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ.

НАВЕДЕНИ ПОЧИНИОЦИ СУ, ОВИМ УДРУЖЕНИМ ДЕЛОВАЊЕМ, СВЕСНО И СА НАМЕРОМ ТЕШКО ОШТЕТИЛИ И НАРУШИЛИ ЕЛЕМЕНТАРНА ЉУДСКА ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ РАДА, ОДНОСНО ПРАВА НА СЛОБОДУ СИНДИКАЛНОГ ОРГАНИЗОВАЊА, ДЕЛОВАЊА И ПРАВО ДА ЗАПОСЛЕНИ СЛОБОДНО БИРАЈУ КОМЕ ЋЕ СИНДИКАТУ ПРИСТУПИТИ, ТЕ ДА КРОЗ ИЗАБРАНИ СИНДИКАТ БУДУ ЗАСТУПАНИ И ПРЕДСТАВЉАНИ.

Нови синдикат здравства Србије

(Приказана прва страница са заводним печатом. Цео текст
притужбе можете добити од представника синдикалне организације
НСЗ у вашој установи или слањем захтева на мејл:
novisindikatzdravstva@gmail.com)

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима