SAOPŠTENJE ZA MEDIJE SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI

– Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije
– Novi sindikat zdravstva Srbije
– Sindikat radnika u prosveti Srbije
– Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“
– Novi sindikat BAS Beograd

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, Novi sindikat zdravstva Srbije, Sindikat radnika u prosveti Srbije, Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije ”Nezavisnost” i Novi sindikat BAS Beograd organizuju jednodnevni štrajk i protestnu akciju ”Javne službe – javno dobro. Odbranimo javno dobro!” Protestna akcija će se održati 28.09.2018.god. sa početkom u 12.00 časova, ispred zgrade Vlade Republike Srbije, ugao ulica Kneza Miloša i Nemanjine u Beogradu.

Protestnom akcijom ”Javne službe – javno dobro. Odbranimo javno dobro!” sindikati – učesnici žele da upute jasnu poruku Vladi RS, kao predlagaču, da zahtevaju povlačenje iz procedure predloga ”Zakona o zaposlenima u javnim službama” i da imaju nameru da odlučno nastupe protiv ovog protivustavnog i diskriminatornog zakonodavnog projekta.

Zašto je ovaj predlog Zakona neprihvatljiv za zaposlene u javnim službama? Zato što je izrazito nepravedan i od zaposlenih u javnim službama pravi građane drugog reda. On je u svojoj suštini ”specijalni zakon o radu za zaposlene u javnim službama”, dakle za zaposlene u prosveti, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, kulturi i naučno-istraživačkoj delatnosti. Ova grupacija građanki i građana Srbije bi ovim neprihvatljivim Zakonom, ako on bude donesen, bila izopštena iz radnopravnog sistema Republike Srbije uređenog Ustavom, Zakonom o radu, ratifikovanim konvencijama Međunarodne organizacije rada i sistemom kolektivnih ugovora. Ovaj Zakon bi izuzeo zaposlene u javnim službama iz sistema zaštite prava zaposlenih i od njih napravio legalizovane nadničare.

Posledice Zakona bi bile da poslodavci zaposlenima u javnim službama više ne bi bile ustanove ili organizacije u kojima su potpisali ugovore o radu, već – ”javna služba”. Ovo znači da u suštini prestaje dejstvo ugovora o radu koji su potpisali zaposleni i poslodavac, da je on ”na raspolaganju” resornom ministarstvu, da se poništava ustavno pravo građana na slobodan izbor rada. Nekoliko stotina hiljada zaposlenih u javnim službama postaju ljudi bez radnih prava. Oni mogu biti raspoređeni mimo svoje volje na druge poslove, na poslove druge vrste i drugog nivoa obrazovanja, u drugo mesto rada do 50 kilometara udaljenosti (po potrebi i dalje…), na poslove nižeg obrazovnog nivoa, zatim na poslove druge vrste za koje nisu potpisali ugovor o radu, čak i u drugu javnu službu. Time zaposleni nema stalnog poslodavca, ne zna koji su njegova prava obaveze i odgovornosti, koji je njegov radnopravni status, on postaje puka marioneta bez svoje volje i može biti raspoređen, premešten, preuzet, ”dostavljen” bilo gde i kod bilo kog poslodavca, kao da je puki objekat raspolaganja, a ne slobodno ljudsko biće.

Zbog ovog grubog gaženja prava zaposlenih i čitavog korpusa ljudskih prava na osnovu rada, zbog ovog dovođenja stotina hiljada građana Srbije u status građana drugog reda, zbog diskriminacije kolosalnih razmera, zbog obezličenja ljudskih bića i njihovog svođenja na ”pione” u rukama svemogućeg osnivača (Vlade RS, resornog ministra…), zbog ovog izopštenja hiljada iz radnopravnog sistema koji je na snazi u ovoj zemlji, zbog stavljanja zaposlenih u stanje suštinske izolacije u odnosu na njihova osnovna prava, sindikati učesnici podižu svoj glas protesta i odlučnosti da brane svoja prava, ali i javne službe u kojima rade i visoke društvene vrednosti koje ove službe zastupaju.

Sindikati organizatori protesta

 

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima

Živorad Mrkić

Živorad Mrkić

Predsednik Novog sindikata zdravstva Srbije

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *