САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СИНДИКАТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ

– Унија синдиката просветних радника Србије
– Нови синдикат здравства Србије
– Синдикат радника у просвети Србије
– Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“
– Нови синдикат БАС Београд

Унија синдиката просветних радника Србије, Нови синдикат здравства Србије, Синдикат радника у просвети Србије, Грански синдикат просветних радника Србије ”Независност” и Нови синдикат БАС Београд организују једнодневни штрајк и протестну акцију ”Јавне службе – јавно добро. Одбранимо јавно добро!” Протестна акција ће се одржати 28.09.2018.год. са почетком у 12.00 часова, испред зграде Владе Републике Србије, угао улица Кнеза Милоша и Немањине у Београду.

Протестном акцијом ”Јавне службе – јавно добро. Одбранимо јавно добро!” синдикати – учесници желе да упуте јасну поруку Влади РС, као предлагачу, да захтевају повлачење из процедуре предлога ”Закона о запосленима у јавним службама” и да имају намеру да одлучно наступе против овог противуставног и дискриминаторног законодавног пројекта.

Зашто је овај предлог Закона неприхватљив за запослене у јавним службама? Зато што је изразито неправедан и од запослених у јавним службама прави грађане другог реда. Он је у својој суштини ”специјални закон о раду за запослене у јавним службама”, дакле за запослене у просвети, здравству, социјалној заштити, култури и научно-истраживачкој делатности. Ова групација грађанки и грађана Србије би овим неприхватљивим Законом, ако он буде донесен, била изопштена из радноправног система Републике Србије уређеног Уставом, Законом о раду, ратификованим конвенцијама Међународне организације рада и системом колективних уговора. Овај Закон би изузео запослене у јавним службама из система заштите права запослених и од њих направио легализоване надничаре.

Последице Закона би биле да послодавци запосленима у јавним службама више не би биле установе или организације у којима су потписали уговоре о раду, већ – ”јавна служба”. Ово значи да у суштини престаје дејство уговора о раду који су потписали запослени и послодавац, да је он ”на располагању” ресорном министарству, да се поништава уставно право грађана на слободан избор рада. Неколико стотина хиљада запослених у јавним службама постају људи без радних права. Они могу бити распоређени мимо своје воље на друге послове, на послове друге врсте и другог нивоа образовања, у друго место рада до 50 километара удаљености (по потреби и даље…), на послове нижег образовног нивоа, затим на послове друге врсте за које нису потписали уговор о раду, чак и у другу јавну службу. Тиме запослени нема сталног послодавца, не зна који су његова права обавезе и одговорности, који је његов радноправни статус, он постаје пука марионета без своје воље и може бити распоређен, премештен, преузет, ”достављен” било где и код било ког послодавца, као да је пуки објекат располагања, а не слободно људско биће.

Због овог грубог гажења права запослених и читавог корпуса људских права на основу рада, због овог довођења стотина хиљада грађана Србије у статус грађана другог реда, због дискриминације колосалних размера, због обезличења људских бића и њиховог свођења на ”пионе” у рукама свемогућег оснивача (Владе РС, ресорног министра…), због овог изопштења хиљада из радноправног система који је на снази у овој земљи, због стављања запослених у стање суштинске изолације у односу на њихова основна права, синдикати учесници подижу свој глас протеста и одлучности да бране своја права, али и јавне службе у којима раде и високе друштвене вредности које ове службе заступају.

Синдикати организатори протеста

 

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима