Синдикални семинар НСЗС – „ВЕЛИКА ПЛАНА 2010.“

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА СИНДИКАЛНОМ СЕМИНАРУ НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ „ВЕЛИКА ПЛАНА 2010.“

Поштоване Колегинице и Колеге,
Обавештавамо вас да је, после сагледавања епидемиолошке ситуације везане за пандемијски грип А Х1Н1, заузет став да не постоје разлози који би (у складу са тренутним епидемиолошким стањем) оправдавали даље одлагање одржавања Синдикалног семинара НСЗ. Према Информацији Института за јавно здравље Србије од 08.02.2010.г. констатовано је да „интензитет клиничке активности вируса новог грипа налази се испод епидемијског прага…“. На основу свега изнетог, опозива се одлагање одржавања Синдикалног семинара НСЗ.

Синдикални семинар Новог синдиката здравства Србије „Велика Плана 2010.“ (у даљем тексту: Семинар) ће се одржати у хотелу „Плана“ у Великој Плани, у термину од петка 19.марта до недеље 21.марта 2010.г.

На Семинару ће бити одржана три предавања и организована једна панел-дискусија:
1. „Основна радна и синдикална права запослених“ (поwер-поинт презентација);

2. „Значај Одбора за безбедност и здравље на раду за запослене у здравственој установи“ (поwер-поинт презентација);

3. „Улога синдиката у заштити права на рад“ (поwер-поинт презентација);

4. Панел-дискусија: „Проблеми везани за социјално-економску и професионалну ситуацију у здравству Србије – стање, очекивања и активности Синдиката“.

Све неопходне информације везане за сам ток Семинара добићете путем Програма Синдикалног семинара НСЗ „Велика Плана 2010.“.

Као што је већ наведено, Семинар се одржава у хотелу „Плана“ у Великој Плани, приградско насеље Старо Село, ул. Карађорђева 55. Хотел „Плана“ се налази у непосредној близини манастира Покајница, те га је веома лако пронаћи. Напомињемо да је хотел удаљен 4км од саме Велике Плане, те да се налази у мирном и пријатном окружењу.

Организационо-техничке трошкове, као и издатке везане за непосредни симпозијумски рад сноси Нови синдикат здравства Србије. Такође, НСЗ сноси трошкове смештаја и превоза за одређени број активиста из новоформираних синдикалних организација, које још увек немају своје приходе.

Трошкове смештаја и превоза полазника Семинара сносе синдикалне организације НСЗ које упућују полазнике на Семинар. Цена смештаја исхране по полазнику износи укупно 4.180,оо дин.(два пуна пансиона по 2.090,оо дин.). Трошкове смештаја и исхране полазника синдикалне организације плаћају у 5 (пет) једнаких месечних рата, с тим да прва рата мора бити уплаћена до 05.11.2009.г., а остале до 5. дана у сваком од наредних четири месеца (децембар 2009., јануар, фебруар и март 2010.г.). У цену је урачуната боравишна такса. О свему овоме информисани сте позивом за учешће на Синдикалном семинару бр.553/09, од 29.10.2009.г. Имајући у виду да термин за уплату последње рате истиче 05. марта 2010.г., за све полазнике трошкови смештаја и исхране у хотелу морају бити измирени пре доласка на Семинар.

Уколико синдикална организација НСЗ није искористила повољност плаћања на 5 месечних рата, те због тога није доставила број полазника Семинара, нити је вршила уплате за трошкове смештаја и исхране, неопходно је да се најкасније до четвртка 18.фебруара контактира канцеларија Новог синдиката здравства Србије, ради пријављивања учесника Семинара, као и решавања свих техничких и организационих питања.

Неопходно је да уз обавештење о броју полазника канцеларији НСЗ доставите и следеће податке: тачан назив синдикалне организације у складу са регистрацијом, тачну адресу синдикалне организације, ПИБ број, матични број, тачан контакт телефон и особу за контакт.

Превоз полазника Семинара организују синдикалне организације које полазнике шаљу.

Ток Семинара почиње у петак 19.марта 2010.г. у поподневним часовима, када се полазници смештају у собе, а прва пансионска услуга је вечера. Семинар се завршава у недељу 21.марта 2010.г., а последња пансионска услуга је ручак. У петак и суботу увече обезбеђен је музички програм.
Чланови НСЗ који желе појединачно да учествују на Семинару могу се директно обратити канцеларији НСЗ.

За организацију Семинара су радно задужени: Драган Танасковић и Јован Николић, чланови Извршног одбора НСЗ, као и Јасмина Шпановић, технички секретар НСЗ. Контакт особа је Јасмина Шпановић, тел/факс 011/ 3231 581, канцеларија НСЗ, Трг Николе Пашића 5, Београд.

У Београду, 08.02.2010.године Живорад Мркић
Председник НСЗ

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима