На наведени захтев министар здравља је одговорио својим дописом бр. 120-01-7/2010-03, који Вам такође достављамо у прилогу. Као што је и очекивано, министар здравља је одговорио да се у складу са Законом о буџету за 2010.г., као и у складу са Програмом Владе за ублажавање последица глобалне финансијске кризе, спроводи номинално замрзавање плата у 2010.г. за све директне и индиректне кориснике средстава и организација обавезног социјалног осигурања.

Међутим, оно што је веома важно истаћи у допису министра здравља је последња реченица у другом пасусу: „Поред тога, Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2010.г., са пројекцијама за 2011. и 2012.годину није предвиђено повећање средстава за плате запослених у јавним службама.” Дакле, из наведеног Меморандума сасвим се јасно види да Влада Србије не намерава да повећа зараде запосленима у јавним службама све до 2012.г.

Уз то, скрећемо Вам посебну пажњу на изјаву Алберта Јегера, шефа мисије Међународног монетарног фонда, коју је дао 24.02.2010.г. у Београду. Наиме, Јегер је изјавио да ММФ има бојазан да ће се плате у јавном сектору Србије, ипак, повећати 2012.г., јер је то изборна година. Имајући у виду да је ММФ наш највећи диктатор, те да много боље зна шта ће се десити у Србији од Владе Србије (Влада спроводи њихове планове, зар не?), ову изјаву треба прихватити као веома аутентичну.

Дакле, у периоду од септембра 2008.г., до неког непознатог месеца у 2012.г. (можда „лимбурга”, а можда „јегера”) неће бити, по свему судећи, никаквог повећања зараде за запослене у здравству. Имајући у виду тренутне економске трендове (пад производње, пад извоза, раст незапослености, раст инфлације, повећање цена на мало, пад динара…), једини закључак који се може извести је да ћемо те 2012.г. бити много сиромашнији него што смо били 2008.г.

чланство Новог синдиката здравства Србије све чешће изражава озбиљну забринутост за свој социјални и економски положај, јер није тешко сагледати целокупну тежину ситуације у којој се налазимо. На нама је, као аутентичном синдикату здравства, да обезбедимо чланству могућност и опције да се бори за побољшање свог економског, друштвеног и професионалног положаја. Ради остварења наших програмских циљева и заштите права сваког нашег члана на достојанствен живот и професионално уважавање, НСЗ ће заједно са другим синдикатима организовати све активности које су неопходне. Остаје оно најважније, а то је подршка чланства. Јер, Синдикат, то је чланство, Синдикат је јак онолико колико му је чланство активно и спремно да помогне себи, подржавајући свој Синдикат.

О непосредним синдикалним активностима, као и о свему ономе што синдикати јавног сектора у Србији планирају да ураде као свој одговор Влади на њену политику (политика штедње на најсиромашнијима) бићете уредно обавештени. Предлажем Вам да целокупно чланство упознате са дописом министра здравља који смо примили, поготово са наводима из завршне реченице овог дописа.

У прилогу ове окружнице достављамо Вам и Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене заштите (Сл.гласник РС 112/09) – у даљем тексту Правилник. Овим подзаконским актом министар здравља је изменио и допунио Правилник из 2006.г. Предлажемо Вам да обратите пажњу на овај Правилник, јер он уређује кадровске нормативе на, практично, свим нивоима организовања здравствене службе у нашој земљи. Сваки синдикални представник морао би да буде добро упознат са питањем поштовања кадровских норматива у здравственој установи у којој ради, а све зарад заштите права и интереса нашег чланства. Имајући у виду да су одредбе из Правилника обавезујуће, неопходно је да утврдите да ли се оне у Вашој установи поштују.

Синдикални поздрав, са солидарношћу!

У Београду, 24.02.2010.године Живорад Мркић
Председник Новог синдиката здравства Србије

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима